Sự kiện Quần Hùng Tranh Bá tuần 1 tháng 4/2019

02/04/2019 14:15 (2 tháng trước)

Nội dung : Người chơi quay nổ bồn bạc sẽ nhận được 1 trang bị Cửu Châu tự chọn bao gồm đồ công hoặc đồ thủ

Điều kiện cần và đủ : Số lượt quay tối thiểu đạt 2000 lượt quay và nổ bồn bạc

Không hạn chế số lần nhận thưởng đồ Cửu Châu - chỉ cần nổ bồn bạc

Đăng ký báo danh nhận thưởng tại post này với mẫu sau : 

ID Đăng Nhập :

UID : 

Tên Nhân Vật :

Server :

Hình Ảnh chụp full màn hình thời điểm nổ bồn

Thời gian quay nổ bồn

Phần Thưởng : đồ Cửu Châu muốn nhận

Đặc biệt lưu ý: nổ bồn thứ 2 người chơi sẽ nhận thêm 1 viên bảo thạch 11

Kết thúc sự kiện sẽ tổng kết và trao giải

BÁO DANH TẠI ĐÂY