Trang chủ \ Sự Kiện

Nội dung update chào mừng Xuân Kỷ Hợi

21/01/2019 17:02 (7 tháng trước)

I. Cập nhật 3 Thần Tướng mới

1. Lữ Văn

•        Uy danh cần: 10.000.000

•        Điểm yêu thích cần: 5000

•        Ba chỉ số: Kỹ 200 Dũng 200 Trí 150

•        Binh chủng: Cận Vệ Ôn Hầu

•        Đặc tính: Công kích toàn thể, có xác xuất gây ra trạng thái hỗn loạn, binh lực càng cao lực sát thương càng lớn.

•        Chiến pháp: Nhất Phu Đương Quan - Tấn công tất cả mục tiêu hàng trước, tạo sát thương lớn, đồng thời giảm lực tấn công của mục tiêu.

 

2. Cam Ninh

•        Uy danh cần: 7.500.000

•        Điểm yêu thích cần: 3000

•        Ba chỉ số: Kỹ 250 Dũng 200 Trí 100

•        Binh chủng: Tập kích bóng đêm

•        Đặc tính: Tấn công vào 2 hàng sau quân địch thêm hiệu quả thoái binh (nếu mục tiêu bị thiếu, tự động di chuyển mục tiêu về phía trước một hàng).

 

3. Ma Vương Tào Tháo

•        Uy danh cần: 7.500.000

•        Điểm yêu thích cần: 4000

•        Ba chỉ số: Kỹ 200 Dũng 250 Trí 100

•        Binh chủng: Quân Lâm Thiên Hạ

•        Đặc tính: Tấn công tổng thể, xác suất 18% khiến đối thủ rơi vào trạng thái xấu (sức tấn công giảm 50%). Chịu phản damage không quá 7000

LƯU Ý: Sát thương của 3 thần tướng mới đều là Ngựa và Vũ Khí

4. 1 số thay đổi với Thần Tướng cũ

+Úy Kỵ Mã Siêu : tăng damage lớn , tăng sĩ khí buff từ 50 lên 60
+Thần Y Hoa Đà : tăng khả năng buff máu
+Tuyệt Tài Thái Diễm : tăng damage
+Viêm Hầu Lục Tốn : tăng damage
+Thần Tiễn Hoàng Trung : tăng damage cực lớn
+Hổ Khiếu Trương Phi : giảm uy danh và độ hảo cảm chiêu mộ , tăng damage cực lớn

 

 

II. Cập nhật bản đồ mới

Giới thiệu bản đồ: mở 2 bản đồ mới: Tân La , Già Da

  • Tân La: Sau khi thông quan bản đồ Bách Tế sẽ mở ra  bản đồ mới Tân La
  • Già Da: Sau khi thông quan bản đồ Tân La sẽ mở bản đồ Già Da

 

III. Cập nhật sự kiện mới

Hệ thống huy chương (sẽ mở vào sự kiện đặc biệt)


  • Có 3 loại huy chương trong sự kiện. Sau khi mua huy chương tương ứng, sẽ nhận được phần thưởng tương ứng theo số ngày thiết lập.
  • Huy chương được chia thành ba loại:  Sĩ Binh, Tướng Quân, Dũng Sĩ.
  • Giá của mỗi huy chương sẽ khác nhau, cách nhận là chỉ có thể được mua thông qua xu.

(ảnh minh họa)

Sau khi mua, đạt đến số ngày nhất định có thể nhận được 1 phần quà, ngoài ra mỗi phần quà đều có thể chọn tiêu xu để nhận tiếp lần nữa