Chuỗi sự kiện tuần 5 tháng 10/2018 và tuần 1 tháng 11/2018

29/10/2018 20:59 (8 tháng trước)

I. BẢNG XẾP HẠNG KHOAN

Thời gian event: Sau bảo trì ngày 30/10 ~ 09:00 ngày 06/11

Phạm vi event: S1~S38

Quy tắc event: Mỗi ngày khoan hoặc số lần khoan tích lũy đạt đến số lượng nhất định, là có thể nhận được phần thưởng phong phú. Mỗi lần khoan có thể nhận được 1 tích điểm, sau khi event kết thúc, 15 người đứng đầu có tích điểm cao nhất sẽ nhận được phần thưởng.

1)Phần thưởng mỗi ngày

2)Phần thưởng tích lũy

3)Phần thưởng BXH server

4) Phần thưởng BXH liên server

 

 

II. NGỰ TỨ KIM BÀI

Thời gian event: Sau bảo trì ngày 30/10 ~ 09:00 ngày 06/11

Phạm vi event: S1~S38

Phần thưởng

Sau bảo trì ngày 30/10 ~ 9:00 6/11, người chơi có thể nhận được nguyên liệu, mua nguyên liệu,  thông qua chiến dịch đặc biệt, BXH Ban tặng Kim bài sẽ tăng tích điểm;

9:00 ngày 6/11~ 10:00 13/11, chiến dịch sẽ không rơi nguyên liệu nữa, tuy nhiên vẫn có thể mua, có thể tạo và ban tặng kim bài, nhưng sẽ không được tính trong BXH

Thống kê tích điểm:

Dựa vào tích điểm của người chơi trong thời gian sau bảo trì ngày 30/10 ~ 9:00 ngày 06/11, hệ thống sẽ phát thưởng theo xếp hạng, người chơi có thể nhận thưởng thông qua thư hệ thống sau bảo trì ngày 13/11

Giới thiệu hệ thống

Trong thời gian event, trong Kim bài Ngự Tứ, người chơi có thể tiêu hao nguyên liệu ban tặng võ tướng kim bài, nâng cao thực lực của võ tướng.

- Có thể thông qua chiến dịch nhận Kim sa, Hổ nha, Quy giáp, Hạc vũ hoặc mua lễ bao để nhận.

- Chỉ có thể thông qua mua lễ bao để nhận Hán bạch ngọc.

- Mỗi lần tạo kim bài có thể nhận được tích điểm, 10 người có tích điểm nhiều nhất sẽ được thưởng thêm.

- Tạo Phục hổ chi dũng 100 điểm, Thiên quân chi thống 100 điểm, Vận trù chi trí 100 điểm, Bình bộ thanh vân lệnh 500 điểm.

- Khi event kết thúc, tất cả các nguyên liệu sẽ bị xóa hết, người chơi nên tranh thủ sử dụng.

- Người chơi từ VIP1 trở lên tham gia được event này.

 

  • Giá mua nguyên liệu

  • Nguyên liệu cần

  • Lễ bao nguyên liệu

  • Phần thưởng BXH, thời gian kết thúc BXH: 11:00 ngày 6/11

 

III. CỬA HÀNG ĐỔI ĐIỂM VÕ ĐÀI

Thời gian event: Sau bảo trì ngày 30/10 ~ 09:00 ngày 06/11

Phạm vi event: S1~S38

Giới thiệu event: Trong thời gian sự kiện, tiến hành khiêu chiến trong hệ thống võ đài,  sau khi khiêu chiến thành công có thể nhận được tích điểm;

Chi tiết quy tắc:

1. Nguồn tích điểm:

a. Khiêu chiến thắng lợi nhận được 2 Tích điểm

b. Khiêu chiến hòa nhận được 1 Tích điểm

c. Khiêu chiến thất bại nhận được 1 Tích điểm

2. Sau khi nhận được tích điểm, có thể đổi các vật phẩm sau trong “Cửa hàng đổi điểm võ đài":

3. Không hạn chế đổi, chỉ cần đủ điểm là đổi được vô hạn 

 

IV. SỰ KIỆN TIÊU XU

Thời gian event: Sau bảo trì ngày 30/10 ~ 09:00 ngày 06/11

Phạm vi event: S1~S38

Giới thiệu event:

1. Event tiến hành theo các nhiệm vụ, có 18 nhiệm vụ, trong game tiêu xu đạt đến số lượng của mỗi nhiệm vụ nhất định có thể nhận được phần thưởng, phần thưởng chỉ được nhận 1 lần, lượng xu tiêu hao của mỗi nhiệm vụ không tích lũy. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ thứ 1 thì nhiệm vụ thứ 2 sẽ tính lại số lượng.

2. Hoàn thành nhiệm vụ 1, sau khi nhận phần thưởng nhiệm vụ 1 sẽ xuất hiện Nhiệm vụ 2.

Nhiệm vụ event:

 

V. SỰ KIỆN GIẢM GIÁ

1. Giảm 30% chuyển sinh võ tướng, đóng hạn chế Vip

2. Giảm 50% giá Kim mãnh tiến, đóng hạn chế Vip

3. Giảm 50% giá mua lượt võ đài

4. Giảm 50% giá mở ô kho

5. Giảm 50% giá mở ô Trận linh

 

LƯU Ý:

+ Phần thưởng đạt được người chơi phải nhận trước khi kết thúc sự kiện, sau khi sự kiện kết thúc sẽ không nhận được phần thưởng. Mọi trường hợp không nhận thưởng trước khi kết thúc sự kiện NPH sẽ không chịu trách nhiệm và sẽ không hỗ trợ.

+ Người chơi không nên nạp tiền, quay sát thời gian kết thúc sự kiện hoặc sát thời gian bảo trì – NPH cũng không chịu trách nhiệm nếu có sự cố phát sinh (ví dụ: người chơi quay thành công nhưng không được tính vào danh sách...)