Chuỗi sự kiện tuần 5 tháng 08/2018

27/08/2018 21:00 (9 tháng trước)

I, Bảng xếp hạng khoan

Thời gian event: Sau khi bảo trì 28/08 ~ 9:00 04/09

Phạm vi event: S1~S36

Quy tắc event:

Mỗi ngày khoan hoặc số lần khoan tích lũy đạt đến số lượng nhất định, là có thể nhận được phần thưởng phong phú. Mỗi lần khoan có thể nhận được 1 tích điểm, sau khi event kết thúc, người đứng đầu có tích điểm cao nhất sẽ nhận được phần thưởng.

Phần thưởng event: 
1, Phần thưởng mỗi ngày:

2, Phần thưởng tích lũy:

3, Phần thưởng xếp hạng:

 

4, Bảng xếp hạng khoan liên server:

 

 

II, Cửa hàng đổi tích điểm võ đài

Thời gian event: Sau khi bảo trì 28/08 ~ 9:00 04/09

Phạm vi event: S1~S36

Thuyết minh event:

Trong thời gian event, trong hệ thống võ đài tiến hành thử thách, sau khi thử thách thành công có thể nhận được tích điểm

Quy tắc event chi tiết:

1, Cách tính tích điểm

- Chiến đấu thắng võ đài 1 lần sẽ nhận được 2 tích điểm

- Chiến đấu thua và hòa võ đài sẽ nhận được 1 tích điểm

2, Sau khi nhận được tích điểm, có thể đổi vật phẩm trong Điểm Thương Thành như sau:

3, Số lần đổi tích điểm không giới hạn, chỉ cần tích điểm đủ.

 

III, Event nạp tiền hoàn trả

Thời gian event: Sau khi bảo trì 28/08 ~ 9:00 04/09

Phạm vi event: S1~S36

Nội dung event: Trong thời gian event, sau khi nạp sẽ nhận được thêm số xu tương ứng.

 

 

IV, Bảng xếp hạng dệt

Thời gian event Sau khi bảo trì 28/08 ~ 9:00 04/09

Phạm vi event: S1~S36

Khải quát event:

Trong thời gian event, số lần người chơi dệt mỗi ngày và số lần tích lũy đạt đến số lượng nhất định có thể nhận được phần thưởng.

Ngoài ra mỗi lần dệt, bất luận là thành công hay thất bại đều nhận được 1 tích điểm. Khi event kết thúc, 15 người đứng đầu có thể nhận được phần thưởng hậu hĩnh.

Phần thưởng event:

1, Số lần dệt mỗi ngày:

2, Phần thưởng tích lũy:

3, Phần thưởng xếp hạng:

4, Bảng xếp hạng dệt liên server:

 

 

V, Event giảm giá

1, Giảm 20% giá mua lượt dệt, đóng hạn chế VIP

2, Giảm 20% giá làm mới kỹ năng và nuôi linh thú

3, Giảm 50% giá mua lượt võ đài

4, Giảm 50% giá chợ đen, 50% làm mới chợ đen, giảm thời gian làm mới còn 3 giờ.

5, Giảm 50% giá mua ô chứa đồ

6, Giảm 50% giá mua ô trận linh

 

 

LƯU Ý:

+ Phần thưởng đạt được người chơi phải nhận trước khi kết thúc sự kiện, sau khi sự kiện kết thúc sẽ không nhận được phần thưởng. Mọi trường hợp không nhận thưởng trước khi kết thúc sự kiện NPH sẽ không chịu trách nhiệm và sẽ không hỗ trợ.

+ Người chơi không nên nạp tiền, quay sát thời gian kết thúc sự kiện hoặc sát thời gian bảo trì – NPH cũng không chịu trách nhiệm nếu có sự cố phát sinh (ví dụ: người chơi quay thành công nhưng không được tính vào danh sách...)