Chuỗi sự kiện tuần 4 tháng 12/2018

24/12/2018 20:59 (6 tháng trước)

I. CHIẾN DỊCH ĐẶC BIỆT, BẢNG XẾP HẠNG TÍCH ĐIỂM TÀNG BẢO ĐỒ, GIỚI HẠN TIÊU HAO LƯỢT CHIẾN DỊCH: 3

Thời gian event: Sau bảo trì ngày 25/12 ~ 9:00 ngày 02/ 01

Phạm vi event: S1~S40

Mô tả event:

Lần này quân đội chiến dịch đặc biệt sẽ xuất hiện 100% trong lãnh thổ chiến dịch, chỉ cần người chơi tiến hành chiến dịch như bình thường, thì sẽ đi vào chiến trường xâm lược chiến đặc biệt, sau khi tấn công quân đội chiến dịch đặc biệt và mở tàng bảo đồ, sẽ có thể nhận được phần thưởng tương ứng.

Chú ý: Trong thời gian event, giới hạn lượt tiêu hao chiến dịch là 3

Bảng xếp hạng tích điểm Tàng bảo đồ:

Quy tắc event: Trong thời gian event, trong chiến dịch mỗi lần nhận được 1 Tàng bảo đồ thì sẽ nhận được 1 Tích điểm, bất luận là chiến dịch gì, tên gì, chỉ được nhận 1 Tàng bảo đồ là + 1 tích điểm.

Phần thưởng event: Phần thưởng chia thành Phần thưởng hàng ngày, phần thưởng tích lũy và phần thưởng xếp hạng.

1. Phần thưởng hàng ngày

2. Phần thưởng tích lũy

3. Phần thưởng bảng xếp hạng server

4. Phần thưởng bảng xếp hạng liên server

 

II. BẢNG XẾP HẠNG KHOAN

 

Thời gian event: Sau bảo trì ngày 25/12 ~ 9:00 ngày 02/ 01

 

Phạm vi event: S1~S40

Quy tắc event: Mỗi ngày khoan hoặc số lần khoan tích lũy đạt đến số lượng nhất định, là có thể nhận được phần thưởng phong phú. Mỗi lần khoan có thể nhận được 1 tích điểm, sau khi event kết thúc, 15 người đứng đầu có tích điểm cao nhất sẽ nhận được phần thưởng.

1)Phần thưởng mỗi ngày

2)Phần thưởng tích lũy

3) Phần thưởng bảng xếp hạng server

4) Phần thưởng bảng xếp hạng liên server

 

 

III. NẠP TIỀN TÍCH LŨY

Thời gian event: Sau bảo trì ngày 25/12 ~ 9:00 ngày 02/ 01

Phạm vi event: S1~S40

Nội dung sự kiện Trong thời gian sự kiện, người chơi tích lũy nạp đến số lượng nhất định là có thể nhận được 1 phần quà tương ứng, phần thưởng như sau:

 

 

IV. MUA NHANH

Thời gian event: Sau bảo trì ngày 25/12 ~ 9:00 ngày 02/ 01

Phạm vi event: S1~S40

Click vào giao diện 

 

Quy tắc event  :

 

Tất cả người chơi trong cùng 1 server có thể tiến hành mua vật phẩm trong giao diện mua nhanh.

Vật phẩm trong giao diễn Mua Nhanh sẽ giới hạn số lần mua. Thời gian làm mới giao diện là 2h (vật phẩm sẽ reset lại số lần giới hạn mua và thay đổi vật phẩm)

Mua nhanh sẽ được chia làm 2 khu vực :

Khu giảm giá : Bán các vật phẩm có giới hạn số lần mua  , mỗi vật phẩm có thể mua thông qua 2 phương pháp là mua nhanh và mua dự trữ , mua nhanh chỉ được phép mua 1 lần , mua dự trữ có thể mua nhiều lần tương ứng với giới hạn mỗi vật phẩm, thời gian mua sẽ đóng băng 5 giây .

Mỗi lần mua vật phẩm dự trữ trong thời gian 2h sẽ ngẫu nhiên xuất hiện 1 vật phẩm ngẫu nhiên được tiếp tục giảm giá đồng thời sẽ được thêm lượt để mua ở khu đặc biệt

Khu đặc biệt : Mỗi lần mua dự trữ sẽ nhận được 1 lần mua ở Khu đặc biệt. Khi mua vật phẩm ở khu đặc biệt , có thể nhận được thêm phần thưởng ngẫu nhiên.

Lưu ý:

- Thời gian mua từ 8h - 22h mỗi ngày

- Cập nhật và điều chỉnh phần thưởng

 

V. GIẢM GIÁ

1. Giảm 30% giá khoan

2. Giảm 20% giá làm mới kỹ năng và bồi dưỡng linh thú

3. Giảm 20% giá lượt, đóng hạn chế VIP

4. Giảm 20% giá rượu chiêu mộ thần tướng

 

LƯU Ý:

+ Phần thưởng đạt được người chơi phải nhận trước khi kết thúc sự kiện, sau khi sự kiện kết thúc sẽ không nhận được phần thưởng. Mọi trường hợp không nhận thưởng trước khi kết thúc sự kiện NPH sẽ không chịu trách nhiệm và sẽ không hỗ trợ.

+ Người chơi không nên nạp tiền, quay sát thời gian kết thúc sự kiện hoặc sát thời gian bảo trì – NPH cũng không chịu trách nhiệm nếu có sự cố phát sinh (ví dụ: người chơi quay thành công nhưng không được tính vào danh sách...)