Chuỗi sự kiện tuần 4 tháng 08/2018

20/08/2018 21:00 (10 tháng trước)

 I, Hào phóng đại danh

Thời gian event: Sau khi bảo trì 21/08 ~ 10:00 28/08

Phạm vi event:S1 ~ S35

Quy tắc event:

1. Trong thời gian event, tướng quân tiêu xu trong 1 loại hình nhất định với tích điểm tương ứng.

2. Tiêu hao xu dưới đây được tính vào bảng xếp hạng:

Lựa chọn thời gian huấn luyện, thay đổi chế độ huấn luyện, mở Vũ hồn huấn luyện sư, chuyển sinh võ tướng, kim mãnh tiến, xóa đóng băng đột phi, cải tiến bằng xu. Các tiêu hao xu khác không tính vào bảng xếp hạng.

3. Khi chiết khấu giá, tiến hành tích điểm theo tiêu xu sau khi giảm giá. VD: Cải tiến bạch kim giảm 30%, sau khi giảm giá còn 14 xu, tiến hành cải tiến bạch kim 1 lần thì bảng xếp hạng sẽ cộng vào 14 tích điểm.

Phần thưởng event: 

Chia thành Phần thưởng tích điểm hàng ngày, phần thưởng tích điểm tích lũy và Phần thưởng xếp hạng tích điểm.

1. Phần thưởng hàng ngày

2. Phần thưởng tích lũy

3. Phần thưởng xếp hạng

4. Phần thưởng xếp hạng hào phóng đại danh liên server

 

 

II, Bảng xếp hạng lượt

Thời gian event Sau khi bảo trì 21/08 ~ 10:00 28/08

Phạm vi event:S1 ~ S35

Quy tắc event:Mỗi ngày tiêu hao lượt, trong thời gian event tích lũy tiêu hao lượt đạt đến số lượng nhất định sẽ nhận được phần thưởng. Tiêu hao mỗi lượt sẽ nhận được 1 tích điểm, tiến hành xếp hạng tương ứng, even kết thúc, dựa theo xếp hạng tích điểm, phát giải thưởng theo thứ bậc

Phần thưởng event:

1. Phần thưởng hàng ngày

2. Phần thưởng tích lũy

3. Phần thưởng xếp hạng

 

4. Phần thưởng xếp hạng liên server

 

 

III, Nhiệm vụ tiêu xu

Thời gian event Sau khi bảo trì 21/08 ~ 10:00 28/08

Phạm vi event:S1 ~ S35

Giới thiệu event:

1, Event chia ra thành 18 tuyến nhiệm vụ, mức độ tiêu xu trong game đến 1 mức độ nhất định có thể nhận được phần thưởng theo mỗi nhiệm vụ, phần thưởng chỉ được nhận 1 lần, tiêu xu mỗi nhiệm vụ không tích lũy. Sau khi hoàn thành 1 nhiệm vụ, mức của nhiệm vụ thứ 2 sẽ được tính lại.

2, Hoàn thành nhiệm vụ 1, sau khi nhận được phần thưởng nhiệm vụ 1 sẽ xuất hiện nhiệm vụ 2. 

Nhiệm vụ event:

 

 

IV, Đào hoa cốc

Thời gian event: Sau khi bảo trì 21/08 ~ 10:00 28/08

Phạm vi event:S1 ~ S35

Nội dung event:

Mở 2 bản đồ event, người chơi thông qua việc chinh phục NPC trong bản đồ có thể nhận được phần thưởng hậu hĩnh, sau khi event kết thúc bản đồ sẽ đóng lại.

Quy tắc chi tiết:         

  1. Từ level 120 trở lên, người chơi sẽ vào bản đồ 1, level 120 trở xuống người chơi vào bản đồ 2
  2. Mỗi lần tiến vào bản đồ sẽ dựa vào cấp bậc trước đó của người chơi để quyết định
  3. ĐHC tuần này sẽ không reset

 

V, Event giảm giá

  1. Giảm 20% giá cường công
  2. Giảm 20 % giá lượt, đóng hạn chế VIP
  3. Giảm 30% giá võ tướng chuyển sinh, đóng hạn chế VIP
  4. Giảm 50% xu đột phi lệnh, đóng hạn chế VIP
  5. Chinh chiến rơi đồ: tăng tỉ lệ cường công x3, x4, x5
  6. Giảm 50% giá làm mới điểm tướng đài

 

 

LƯU Ý:

+ Phần thưởng đạt được người chơi phải nhận trước khi kết thúc sự kiện, sau khi sự kiện kết thúc sẽ không nhận được phần thưởng. Mọi trường hợp không nhận thưởng trước khi kết thúc sự kiện NPH sẽ không chịu trách nhiệm và sẽ không hỗ trợ.

+ Người chơi không nên nạp tiền, quay sát thời gian kết thúc sự kiện hoặc sát thời gian bảo trì – NPH cũng không chịu trách nhiệm nếu có sự cố phát sinh (ví dụ: người chơi quay thành công nhưng không được tính vào danh sách...)