Trang chủ \ Sự Kiện

Chuỗi sự kiện tuần 3 tháng 7/2019

15/07/2019 21:00 (1 tháng trước)

I.Bảng xếp hạng lượt

Thời gian event: Sau bảo trì ngày 16 tháng 07 ~ 09:00 ngày 23 tháng 07

Phạm vi event: S1~S48

Miêu tả event: Trong thời gian diễn ra event, tiêu hao lượt sẽ nhận được đạo cụ thưởng.

Quy tắc event: Mỗi ngày số lượt tiêu hao đạt mốc nhất định sẽ nhận được phần thưởng tương ứng. Đồng thời, mỗi lần tiêu hao 1 lượt sẽ nhận được 1 tích điểm, tích điểm được tính vào bảng xếp hạng, sau khi event kết thúc sẽ phát thưởng căn cứ theo xếp hạng.

Phần thưởng event:

1) Phần thưởng hàng ngày

2) Phần thưởng tích lũy

 

3) Phần thưởng xếp hạng server

 

4) Phần thưởng xếp hạng liên server

 

II.Thiên địa chi luân

Thời gian event: Sau bảo trì ngày 16 tháng 07 ~ 09:00 ngày 23 tháng 07

Phạm vi event: S1~S48

Quy tắc event: Trong thời gian event, số lần rút thưởng vòng quay mỗi ngày đạt mốc tương ứng sẽ nhận được phần thưởng tương ứng, rút thưởng vòng quay 1 lần nhận 1 tích điểm, tích điểm sẽ được ghi vào bảng xếp hạng, sau khi event kết thúc sẽ xếp hạng theo tích điểm, phát thưởng theo xếp hạng.

Phần thưởng event:

Mỗi ngày tiến hành rút thưởng đạt đến số lượng nhất định có thể nhận được phần thưởng dưới đây

2) Tích lũy số lần đạt đến số lượng chỉ định có thể nhận được phần thưởng tương ứng:

3) Phần thưởng xếp hạng server

 

4) Phần thưởng xếp hạng liên server

 

 

III.Nạp tiền hoàn trả

Thời gian event: Sau bảo trì ngày 16 tháng 07 ~ 09:00 ngày 23 tháng 07

Phạm vi event: S1~S48

Nội dung event: Trong thời gian sự kiện, sau khi nạp tiền sẽ nhận thêm lượng xu tương ứng.

 

 

IV. Đào hoa cốc

Thời gian event: Sau bảo trì ngày 16 tháng 07 ~ 09:00 ngày 23 tháng 07

Phạm vi event: S1~S48

Nội dung event: Mở 2 bản đồ event, người chơi thông qua việc chinh phục NPC trong bản đồ có thể nhận được phần thưởng hậu hĩnh, sau khi event kết thúc bản đồ sẽ đóng lại.

Quy tắc chi tiết:

1. Từ level 121 trở lên, người chơi sẽ vào bản đồ 1, level 120 trở xuống người chơi vào bản đồ 2

2. Mỗi lần tiến vào bản đồ sẽ dựa vào cấp bậc trước đó của người chơi để quyết định

 

V. Sự kiện giảm giá

1.Giảm 20% giá mua lượt quay

2.Tích lũy bạc trong vòng quay nhân 4

3.Giảm 20% giá làm mệnh tinh

4.Giảm 20% giá mua lượt

5.Giảm 20% giá đặc công

 

LƯU Ý:

+ Phần thưởng đạt được người chơi phải nhận trước khi kết thúc sự kiện, sau khi sự kiện kết thúc sẽ không nhận được phần thưởng. Mọi trường hợp không nhận thưởng trước khi kết thúc sự kiện NPH sẽ không chịu trách nhiệm và sẽ không hỗ trợ.

+ Người chơi không nên nạp tiền, quay sát thời gian kết thúc sự kiện hoặc sát thời gian bảo trì – NPH cũng không chịu trách nhiệm nếu có sự cố phát sinh (ví dụ: người chơi quay thành công nhưng không được tính vào danh sách...)