Chuỗi sự kiện tuần 3 tháng 4/2019

15/04/2019 21:00 (2 tháng trước)

I. BẢNG XẾP HẠNG LƯỢT

Thời gian event: Sau bảo trì ngày 16 tháng 04 ~ 09:00 ngày 23 tháng 04

Phạm vi event: S1~S44

Miêu tả event: Trong thời gian hoạt động, tiêu hao lượt sẽ nhận được thêm đạo cụ.

Quy tắc event: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày số lần tiêu hao quân lệnh đạt mốc nhất định sẽ nhận được phần thưởng. Đồng thời, mỗi lần tiêu hao lượt sẽ nhận được 1 tích điểm và tiến hành xếp hạng, sau khi hoạt động kết thúc phát thưởng căn cứ theo bảng xếp hạng tích điểm.

Phần thưởng event:

1Phần thưởng hàng ngày

 

2Phần thưởng tích lũy

 

3) Phần thưởng xếp hạng server

4) Phần thưởng xếp hạng liên server

 

II. BẢNG XẾP HẠNG KHOAN

Thời gian event: Sau bảo trì ngày 16 tháng 04 ~ 09:00 ngày 23 tháng 04

Phạm vi event: S1~S44

Quy tắc event:  Số lần khoan mỗi ngày hoặc tích lũy đạt đến mốc nhất định sẽ nhận được phần thưởng phong phú. Mỗi lần khoan sẽ nhận được 1 tích điểm, sau khi event kết thúc, top 15 người có tích điểm cao nhất sẽ nhận được phần thưởng hậu hĩnh.

1Phần thưởng hàng ngày

2Phần thưởng tích lũy

 

3Phần thưởng xếp hạng server

4) Phần thưởng xếp hạng liên server

 

 

 

III. NẠP TIỀN TÍCH LŨY

Thời gian event: Sau bảo trì ngày 16 tháng 04 ~ 09:00 ngày 23 tháng 04

Phạm vi event: S1~S44

Nội dung event: Trong thời gian sự kiện, người chơi tích lũy nạp đến mốc nhất định sẽ nhận ngay phần quà tương ứng, chi tiết phần thưởng như sau:

 

 

IV. ĐÀO HOA CỐC

Thời gian event: Sau bảo trì ngày 16 tháng 04 ~ 09:00 ngày 23 tháng 04

Phạm vi event: S1~S44

Nội dung event:

Mở 2 bản đồ event, người chơi thông qua việc chinh phục NPC trong bản đồ có thể nhận được phần thưởng hậu hĩnh, sau khi event kết thúc bản đồ sẽ đóng lại.

Quy tắc chi tiết:         

1. Từ level 121 trở lên, người chơi sẽ vào bản đồ 1, level 120 trở xuống người chơi vào bản đồ 2

2. Mỗi lần tiến vào bản đồ sẽ dựa vào cấp bậc trước đó của người chơi để quyết định

 

V. THÁP THẦN TÀI

Thời gian event: Sau bảo trì ngày 16 tháng 04 ~ 09:00 ngày 23 tháng 04

Phạm vi event: S1~S44

Nội dung event:

  1. Quy tắc event
  2. Cửa vào event
  3. Event tổng cộng có 7 tầng lần lượt có 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1 biểu tượng nhỏ, mỗi biểu tượng đại diện cho 1 nhiệm vụ event
  4. Tất cả người chơi xuất phát bằng nhau đều từ tầng 1, sau khi hoàn thành tất cả nhiệm vụ và lĩnh thưởng qua cửa ở tầng 1, lập tức mở tầng 2, cứ vậy suy ra.
  5. Thời gian nhiệm vụ mỗi tầng tính từ sau khi lĩnh thưởng ở tầng trước đến khi rời khỏi tầng này, sau đó sẽ kết thúc.
  6. Phần thưởng hoa hồng: Chỉ cần có người chơi khác cùng đạt số tầng nào đó với bạn, sẽ nhận được phần thưởng hoa hồng.
  7. Phần thưởng event: phần thưởng event chia thành 4 loại, chi tiết dưới đây:

[Phần thưởng nhiệm vụ]

Khi hoàn thành tất cả nhiệm vụ ở mỗi biểu tượng, có thể lĩnh thưởng 1 lần từ biểu tượng này, số tầng hoàn thành càng cao thì phần thưởng càng phong phú.

[Phần thưởng mỗi tầng]

Chỉ cần hoàn thành tất cả nhiệm vụ ở số tầng hiện tại, là có thể lĩnh 1 phần thưởng thông quan, đồng thời mở ra khiêu chiến người chơi ở tầng tiếp theo, mỗi tầng chỉ có thể lĩnh 1 lần, số tầng hoàn thành càng cao thì phần thưởng càng phong phú.

[Phần thưởng hoa hồng]

Chỉ cần xuất hiện ở tầng thứ 3 trở lên, khi người chơi vào được số tầng chỉ định, cùng thời gian có người chơi khác cũng đạt được tầng này, lúc này sẽ xuất hiện nút hoa hồng, click vào sẽ được lĩnh 1 phần thưởng hoa hồng, phần thưởng hoa hồng có thể thêm nhiều lần.

Mỗi tầng có phần thưởng hoa hồng tương ứng, số tầng càng cao, số người càng nhiều, phần thưởng hoa hồng càng phong phú, nhưng cần chú ý chỉ có thể lĩnh phần thưởng hoa hồng ở tầng cao nhất hiện tại.

[Phần thưởng mỗi ngày]

Mỗi ngày người chơi có thể lĩnh phần thưởng mỗi ngày tương ứng với số tầng hoàn thành cao nhất hiện tại, số tầng hoàn thành càng cao thì phần thưởng càng phong phú, phần thưởng mỗi ngày chỉ có thể lĩnh 1 lần.

 

 

VI. SỰ KIỆN GIẢM GIÁ

1. Giảm 20% giá khoan

2. Giảm 20% giá làm mới kỹ năng và bồi dưỡng linh thú

3. Giảm 20% giá đặc công

4. Giảm 20% giá lượt, đóng hạn chế VIP

 

LƯU Ý:

+ Phần thưởng đạt được người chơi phải nhận trước khi kết thúc sự kiện, sau khi sự kiện kết thúc sẽ không nhận được phần thưởng. Mọi trường hợp không nhận thưởng trước khi kết thúc sự kiện NPH sẽ không chịu trách nhiệm và sẽ không hỗ trợ.

+ Người chơi không nên nạp tiền, quay sát thời gian kết thúc sự kiện hoặc sát thời gian bảo trì – NPH cũng không chịu trách nhiệm nếu có sự cố phát sinh (ví dụ: người chơi quay thành công nhưng không được tính vào danh sách...)