Chuỗi sự kiện tuần 3 tháng 10/2018

15/10/2018 21:00 (9 tháng trước)

I. Bảng xếp hạng khoan:

Thời gian event: Sau bảo trì ngày 16/10 ~ 09:00 ngày 23/10

Phạm vi event: S1~S37

Quy tắc event: Mỗi ngày khoan hoặc số lần khoan tích lũy đạt đến số lượng nhất định, là có thể nhận được phần thưởng phong phú. Mỗi lần khoan có thể nhận được 1 tích điểm, sau khi event kết thúc, 15 người đứng đầu có tích điểm cao nhất sẽ nhận được phần thưởng.

1Phần thưởng mỗi ngày

2Phần thưởng tích lũy

3Phần thưởng bảng xếp hạng

4) Phần thưởng bảng xếp hạng liên server

 

 

II. Bảng xếp hạng lượt

Thời gian event: Sau bảo trì ngày 16/10 ~ 09:00 ngày 23/10

Phạm vi event: S1~S37

Quy tắc event: Mỗi ngày tiêu hao lượt, trong thời gian event tích lũy tiêu hao lượt đạt đến số lượng nhất định sẽ nhận được phần thưởng. Tiêu hao mỗi lượt sẽ nhận được 1 tích điểm, sau khi event kết thúc, 10 người chơi đứng đầu bảng có thể nhận được phần thưởng phong phú. Lượt miễn phí cũng tính vào.

Phần thưởng event:

1Phần thưởng hàng ngày

2Phần thưởng tích lũy

3) Phần thưởng xếp hạng

4) Phần thưởng xếp hạng liên server

 

 

III. Nạp tiền tích lũy

Thời gian event: Sau bảo trì ngày 16/10 ~ 09:00 ngày 23/10

Phạm vi event: S1~S37

Nội dung sự kiện: Trong thời gian sự kiện, người chơi tích lũy nạp đến số lượng nhất định là có thể nhận được 1 phần quà tương ứng, phần thưởng như sau:

 

 

IV. Đào Hoa Cốc

Thời gian eventSau bảo trì ngày 16/10 ~ 09:00 ngày 23/10

Phạm vi eventS1~S37

Nội dung event:

Mở 2 bản đồ event, người chơi thông qua việc chinh phục NPC trong bản đồ có thể nhận được phần thưởng hậu hĩnh, sau khi event kết thúc bản đồ sẽ đóng lại.

Quy tắc chi tiết:         

  1. Từ level 120 trở lên, người chơi sẽ vào bản đồ 1, level 120 trở xuống người chơi vào bản đồ 2
  2. Mỗi lần tiến vào bản đồ sẽ dựa vào cấp bậc trước đó của người chơi để quyết định

 

V, Event giảm giá

1. Giảm 20% giá khoan, đóng hạn chế VIP

2. Giảm 20% giá lượt, đóng hạn chế VIP

3. Giảm 20% giá cường công

4. Giảm 50% giá mở ô kho

5. Giảm 50% giá mở ô trận linh

 

LƯU Ý:

+ Phần thưởng đạt được người chơi phải nhận trước khi kết thúc sự kiện, sau khi sự kiện kết thúc sẽ không nhận được phần thưởng. Mọi trường hợp không nhận thưởng trước khi kết thúc sự kiện NPH sẽ không chịu trách nhiệm và sẽ không hỗ trợ.

+ Người chơi không nên nạp tiền, quay sát thời gian kết thúc sự kiện hoặc sát thời gian bảo trì – NPH cũng không chịu trách nhiệm nếu có sự cố phát sinh (ví dụ: người chơi quay thành công nhưng không được tính vào danh sách...)