Chuỗi sự kiện tuần 3 tháng 08/2018

13/08/2018 21:00 (10 tháng trước)

I, Bảng xếp hạng Bingo

Thời gian event:Sau khi bảo trì 14/08 ~ 9:00 21/08

Phạm vi event:S1 ~ S35

Quy tắc event:

Trong thời gian event, mỗi lần tiêu hao 1 mặt cười sẽ nhận được 1 tích điểm. Sau khi event kết thúc, 15 người chơi đứng đầu bảng xếp hạng sẽ nhận được phần thưởng phong phú.

Phần thưởng event 

1, Phần thưởng mỗi ngày:

2, Phần thưởng tích lũy:

3, Phần thưởng xếp hạng:

4, Phần thưởng xếp hạng liên server:

 

 

II, Bảng xếp hạng tích điểm Tàng bảo đồ

Thời gian event:Sau khi bảo trì 14/08 ~ 9:00 21/08

Phạm vi event:S1 ~ S35

Chú ý:

Trong thời gian chiến dịch, số lượt giới hạn là 3

Quy tắc event:

Trong thời gian event, khi diễn ra chiến dịch, mỗi lần có được 1 Tàng bảo đồ thì sẽ nhận được 1 tích điểm, bất kể là chiến dịch nào, bất kể danh hiệu gì, chỉ cần có được 1 Tàng bảo đồ thì tích điểm +1.

Phần thưởng event: Phần thưởng chia thành phần thưởng mỗi ngày, phần thưởng tích lũy và phần thưởng xếp hạng.

1, Phần thưởng mỗi ngày:

2, Phần thưởng tích lũy:

3, Phần thưởng xếp hạng:

4, Phần thưởng xếp hạng Tàng bảo đồ liên server:

 

 

III, Event nạp tích lũy

Thời gian event:Sau khi bảo trì 14/08 ~ 9:00 21/08

Phạm vi event:S1 ~ S35

Nội dung event:Trong thời gian event, người chơi tích lũy nạp tiền đến mức tương ứng, là có thể nhận được 1 phần thưởng, phần thưởng như sau:

 

 

IV, Event giảm giá

1, Giảm 20% giá làm mới kỹ năng và nuôi linh thú

2, Giảm 50% giá chợ đen, 50% giá làm mới chợ đen, giảm thời gian làm mới xuống 3h

3, Giảm 20% giá mua lượt, đóng hạn chế VIP

4, Giảm 50% giá mua ô chứa đồ

5, Giảm 50% giá mua ô trận linh

6, Giảm giá 20% giá mua bingo

 

LƯU Ý:

+ Phần thưởng đạt được người chơi phải nhận trước khi kết thúc sự kiện, sau khi sự kiện kết thúc sẽ không nhận được phần thưởng. Mọi trường hợp không nhận thưởng trước khi kết thúc sự kiện NPH sẽ không chịu trách nhiệm và sẽ không hỗ trợ.

+ Người chơi không nên nạp tiền, quay sát thời gian kết thúc sự kiện hoặc sát thời gian bảo trì – NPH cũng không chịu trách nhiệm nếu có sự cố phát sinh (ví dụ: người chơi quay thành công nhưng không được tính vào danh sách...)