Chuỗi sự kiện tuần 2 tháng 4/2019

08/04/2019 20:59 (2 tháng trước)

I. BẢNG XẾP HẠNG DỆT

Thời gian sự kiệnSau bảo trì ngày 09 tháng 04 ~ 09:00 ngày 16 tháng 04

Phạm vi sự kiệnS1~S44

Mô tả sự kiệnTrong thời gian event, số lần người chơi dệt mỗi ngày và số lần tích lũy đạt đến số lượng nhất định có thể nhận được phần thưởng. Ngoài ra mỗi lần dệt, bất luận là thành công hay thất bại đều nhận được 1 tích điểm. Khi event kết thúc, 10 người đứng đầu có thể nhận được phần thưởng phong phú

Phần thưởng sự kiện

1Số lần dệt mỗi ngày

2Phần thưởng tích lũy     

 

3Phần thưởng bảng xếp hạng server

 

 

 

4) Phần thưởng bảng xếp hạng liên server

 

 

 

II. BẢNG XẾP HẠNG THU THUẾ

Thời gian sự kiệnSau bảo trì ngày 09 tháng 04 ~ 09:00 ngày 16 tháng 04

Phạm vi sự kiệnS1~S44

Quy tắc sự kiệnThời gian event, thu thuế và Thu thuế tăng cường mỗi ngày đạt đến số lần tương ứng là nhận được phần thưởng. Đồng thời, thu thuế và thu thuế tăng cường 1 lần nhận được 1 điểm, và tiến hành xếp hạng tương ứng, sau khi event kết thúc sẽ xếp hạng theo số điểm, phát phần thưởng theo thứ hạng.

Phần thưởng sự kiện

1) Mỗi ngày tiến hành thu thuế hoặc thu thuế tăng cường đến số lượng nhất định, có thể nhận được phần thưởng sau:

2) Tính tổng số lần thu thuế và thu thuế tăng cường, số lần tích lũy đạt đến số lượng nhất định, có thể nhận được phần thưởng sau:

3) Phần thưởng bảng xếp hạng server

 

4) Phần thưởng bảng xếp hạng liên server

 

 

 

 

 

III. NẠP TIỀN HOÀN TRẢ

Thời gian sự kiệnSau bảo trì ngày 09 tháng 04 ~ 09:00 ngày 16 tháng 04

Phạm vi sự kiệnS1~S44

Nội dung sự kiệnTrong thời gian sự kiện, sau khi nạp tiền sẽ nhận thêm lượng xu tương ứng.

 

IV. MUA NHANH

Thời gian sự kiệnSau bảo trì ngày 09 tháng 04 ~ 09:00 ngày 16 tháng 04

Phạm vi sự kiệnS1~S44

Click vào giao diện 

(ảnh minh họa)

Quy tắc event:

Tất cả người chơi trong cùng 1 server có thể tiến hành mua vật phẩm trong giao diện mua nhanh.

Vật phẩm trong giao diễn Mua Nhanh sẽ giới hạn số lần mua. Thời gian làm mới giao diện là 2h (vật phẩm sẽ reset lại số lần giới hạn mua và thay đổi vật phẩm)

Mua nhanh sẽ được chia làm 2 khu vực :

Khu giảm giá : Bán các vật phẩm có giới hạn số lần mua  , mỗi vật phẩm có thể mua thông qua 2 phương pháp là mua nhanh và mua dự trữ , mua nhanh chỉ được phép mua 1 lần , mua dự trữ có thể mua nhiều lần tương ứng với giới hạn mỗi vật phẩm, thời gian mua sẽ đóng băng 5 giây .

Mỗi lần mua vật phẩm dự trữ trong thời gian 2h sẽ ngẫu nhiên xuất hiện 1 vật phẩm ngẫu nhiên được tiếp tục giảm giá đồng thời sẽ được thêm lượt để mua ở khu đặc biệt

Khu đặc biệt : Mỗi lần mua dự trữ sẽ nhận được 1 lần mua ở Khu đặc biệt. Khi mua vật phẩm ở khu đặc biệt , có thể nhận được thêm phần thưởng ngẫu nhiên.

Lưu ý:

- Thời gian mua 24/24

- Cập nhật và điều chỉnh phần thưởng

 

 

V. GIẢM GIÁ

1. Giảm 20% giá mệnh tinh

2. Thu thuế tăng cường x1.5,giới hạn thu thuế 90 xu

3. Giảm 50% giá làm mới Điểm tướng đài

4. Giảm 20% giá mua lượt dệt, đóng hạn chế VIP

5. Giảm 50% giá mở ô kho

6. Giảm 50% giá mở ô Trận linh

 

LƯU Ý:

+ Phần thưởng đạt được người chơi phải nhận trước khi kết thúc sự kiện, sau khi sự kiện kết thúc sẽ không nhận được phần thưởng. Mọi trường hợp không nhận thưởng trước khi kết thúc sự kiện NPH sẽ không chịu trách nhiệm và sẽ không hỗ trợ.

+ Người chơi không nên nạp tiền, quay sát thời gian kết thúc sự kiện hoặc sát thời gian bảo trì – NPH cũng không chịu trách nhiệm nếu có sự cố phát sinh (ví dụ: người chơi quay thành công nhưng không được tính vào danh sách...)