Chuỗi sự kiện tuần 2 tháng 11/2018

05/11/2018 21:00 (8 tháng trước)

I. BẢNG XẾP HẠNG VÒNG QUAY

Thời gian sự kiện: Sau bảo trì ngày 06/11 ~ 09:00 ngày 13/11

Phạm vi sự kiện: S1 ~ S38

Quy tắc event: Thời gian event, rút thưởng vòng quay mỗi ngày đạt đến số lần tương ứng là nhận được phần thưởng tương ứng, rút thưởng vòng quay 1 lần nhận 1 tích điểm, và sẽ tiến hành xếp hạng, sau khi event kết thúc sẽ xếp hạng theo tích điểm, tương ứng với thứ tự.

Phần thưởng event:

Mỗi ngày tiến hành rút thưởng đạt đến số lượng nhất định có thể nhận được phần thưởng dưới đây:

Tích lũy số lần đạt đến số lượng chỉ định có thể nhận được phần thưởng tương ứng:

Phần thưởng xếp hạng:

Bảng xếp hạng Vòng quay liên sv :

 

 

II. BẢNG XẾP HẠNG LƯỢT

Thời gian sự kiện: Sau bảo trì ngày 06/11 ~ 09:00 ngày 13/11

Phạm vi sự kiện: S1 ~ S38

Khái quát event: Trong thời gian event,tiêu hao lượt sẽ nhận được thêm đạo cụ game.

Quy tắc event: Trong thời gian event,mỗi ngày tiêu hao lượt đến 1 số lần nhất định có thể nhận được phần thưởng tương ứng. Đồng thời, tiêu hao mỗi lượt sẽ nhận được 1 tích điểm, và sẽ tiến hành xếp hạng tương ứng, sau khi kết thúc event sẽ căn cứ theo xếp hạng để phát thưởng.

Phần thưởng event:

1Phần thưởng hàng ngày

2Phần thưởng tích lũy

3) Phần thưởng xếp hạng server

4) Phần thưởng xếp hạng liên server

 

III. NẠP TIỀN TÍCH LŨY

Thời gian sự kiện: Sau bảo trì ngày 06/11 ~ 09:00 ngày 13/11

Phạm vi sự kiện: S1 ~ S38

Nội dung sự kiện: Trong thời gian sự kiện, người chơi tích lũy nạp đến số lượng nhất định là có thể nhận được 1 phần quà tương ứng, phần thưởng như sau:

 

IV. ĐÀO HOA CỐC

Thời gian sự kiện: Sau bảo trì ngày 06/11 ~ 09:00 ngày 13/11

Phạm vi sự kiện: S1 ~ S38

Nội dung event:

Mở 2 bản đồ event, người chơi thông qua việc chinh phục NPC trong bản đồ có thể nhận được phần thưởng hậu hĩnh, sau khi event kết thúc bản đồ sẽ đóng lại.

Quy tắc chi tiết:         

  1. Từ level 120 trở lên, người chơi sẽ vào bản đồ 1, level 120 trở xuống người chơi vào bản đồ 2
  2. Mỗi lần tiến vào bản đồ sẽ dựa vào cấp bậc trước đó của người chơi để quyết định

 

V, EVENT GIẢM GIÁ

1. Giảm 20% giá mua lượt vòng quay

2. Giảm 50% giá mua chợ đen, 50% giá làm mới, điều chỉnh thời gian làm mới chợ đen 3 tiếng

3. Giảm 50% giá làm mới Điểm tướng đài

4. Giảm 20% giá mua lượt dệt, đóng hạn chế Vip

5. Giảm 20% giá làm mới kỹ năng và bồi dưỡng linh thú

6. x3 tích lũy bồn bạc

 

LƯU Ý:

+ Phần thưởng đạt được người chơi phải nhận trước khi kết thúc sự kiện, sau khi sự kiện kết thúc sẽ không nhận được phần thưởng. Mọi trường hợp không nhận thưởng trước khi kết thúc sự kiện NPH sẽ không chịu trách nhiệm và sẽ không hỗ trợ.

+ Người chơi không nên nạp tiền, quay sát thời gian kết thúc sự kiện hoặc sát thời gian bảo trì – NPH cũng không chịu trách nhiệm nếu có sự cố phát sinh (ví dụ: người chơi quay thành công nhưng không được tính vào danh sách...)