Chuỗi sự kiện tuần 2 tháng 1/2019

07/01/2019 21:00 (5 tháng trước)

I. BẢNG XẾP HẠNG THU THUẾ

Thời gian sự kiện: Sau bảo trì ngày 08/01 ~ 09:00 ngày 15/01

Phạm vi sự kiện: S1~S41

Quy tắc sự kiện: Thời gian event, thu thuế và Thu thuế tăng cường mỗi ngày đạt đến số lần tương ứng là nhận được phần thưởng. Đồng thời, thu thuế và thu thuế tăng cường 1 lần nhận được 1 điểm, và tiến hành xếp hạng tương ứng, sau khi event kết thúc sẽ xếp hạng theo số điểm, phát phần thưởng theo thứ hạng.

Phần thưởng sự kiện:

1) Mỗi ngày tiến hành thu thuế hoặc thu thuế tăng cường đến số lượng nhất định, có thể nhận được phần thưởng sau:

2) Tính tổng số lần thu thuế và thu thuế tăng cường, số lần tích lũy đạt đến số lượng nhất định, có thể nhận được phần thưởng sau:

3)Phần thưởng bảng xếp hạng server

 

4) Phần thưởng xếp hạng liên server

II. HÀO PHÓNG ĐẠI DANH

Thời gian sự kiện: Sau bảo trì ngày 08/01 ~ 09:00 ngày 15/01

Phạm vi sự kiện: S1~S41

Quy tắc event:

1. Trong thời gian event, tướng quân tiêu xu trong 1 loại hình nhất định với tích điểm tương ứng.

2. Tiêu hao xu dưới đây được tính vào bảng xếp hạng:

Lựa chọn thời gian huấn luyện, thay đổi chế độ huấn luyện, mở Vũ hồn huấn luyện sư, chuyển sinh võ tướng, kim mãnh tiến, xóa đóng băng đột phi, cải tiến bằng xu. Các tiêu hao xu khác không tính vào bảng xếp hạng.

3. Khi chiết khấu giá, tiến hành tích điểm theo tiêu xu sau khi giảm giá. VD: Cải tiến bạch kim giảm 30%, sau khi giảm giá còn 14 xu, tiến hành cải tiến bạch kim 1 lần thì bảng xếp hạng sẽ cộng vào 14 tích điểm.

Phần thưởng event: Chia thành Phần thưởng tích điểm hàng ngày, phần thưởng tích điểm tích lũy và Phần thưởng xếp hạng tích điểm.

1. Phần thưởng hàng ngày

2. Phần thưởng tích lũy

 

3. Phần thưởng xếp hạng server

4. Phần thưởng liên server

 

III. CỬA HÀNG ĐỔI ĐIỂM VÕ ĐÀI

Thời gian sự kiện: Sau bảo trì ngày 08/01 ~ 09:00 ngày 15/01

Phạm vi sự kiện: S1~S41

Giới thiệu event: Trong thời gian sự kiện, tiến hành khiêu chiến trong hệ thống võ đài,  sau khi khiêu chiến thành công có thể nhận được tích điểm;

Chi tiết quy tắc:

1. Nguồn tích điểm:

a. Khiêu chiến thắng lợi nhận được 2 Tích điểm

b. Khiêu chiến hòa nhận được 1 Tích điểm

c. Khiêu chiến thất bại nhận được 1 Tích điểm

2. Sau khi nhận được tích điểm, có thể đổi các vật phẩm sau trong “Cửa hàng đổi điểm võ đài”:

3. Không hạn chế đổi, chỉ cần đủ điểm là đổi được vô hạn

 

IV. Vòng quay hoàng kim

Thời gian sự kiện: Sau bảo trì ngày 08/01 ~ 09:00 ngày 15/01

Phạm vi sự kiện: S1~S41

Nội dung event:Cứ tích lũy nạp 250 xu có thể nhận được 1 cơ hội rút thưởng, phần thưởng là các mức xu khác nhau.

- Khi người chơi tích lũy nạp đến bội số của 250 thì có thể nhận được cơ hội rút thưởng

- Khi đủ số lần rút thưởng đủ, lựa chọn “ rút liên tiếp 10 lần”, có thể rút liên tiếp 10 lần

- Tiêu hao cơ hội rút thưởng để tiến hành quay thưởng, nhận được phần thưởng xu khác nhau

- Khi mỗi ngày rút thưởng đến 10 lần, 30 lần, 50 lần, 100 lần có thể nhận được thêm phần thưởng

- Tích lũy số lần rút thưởng, 5h mỗi ngày sẽ reset tiến độ

 

V. GIẢM GIÁ

1. Giảm 30% giá chuyển sinh võ tướng, đóng hạn chế VIP

2. Giảm 50% kim mãnh tiến, đóng hạn chế VIP

3. Giảm 50% giá làm mới Điểm tướng đài

4. Giảm 50% giá mua lượt võ đài