Chuỗi sự kiện tuần 2 tháng 09/2018

10/09/2018 20:59 (8 tháng trước)

I. BXH thu thuế:

Thời gian sự kiện: Sau bảo trì ngày 09/11~ 09:00 ngày 18/09

Phạm vi sự kiện:S1~S36

Quy tắc event: Thời gian event, thu thuế và Thu thuế tăng cường mỗi ngày đạt đến số lần tương ứng là nhận được phần thưởng. Đồng thời, thu thuế và thu thuế tăng cường 1 lần nhận được 1 điểm, và tiến hành xếp hạng tương ứng, sau khi event kết thúc sẽ xếp hạng theo số điểm, phát phần thưởng theo thứ hạng.

Phần thưởng sự kiện:

1) Mỗi ngày tiến hành thu thuế hoặc thu thuế tăng cường đạt đến số lượng nhất định,có thể nhận được phần thưởng dưới đây:

2) Cộng thu thuế và Thu thuế tăng cường lại, số lần tích lũy đạt đến số lượng nhất định, có thể nhận được phần thưởng dưới đây:

3Phần thưởng bảng xếp hạng:

 

4) Phần thưởng bảng xếp hạng liên server:

 

 

II. Bảng xếp hạng Tàng bảo đồ:

Thời gian sự kiệnSau bảo trì ngày 09/11~ 09:00 ngày 18/09

Phạm vi sự kiện:S1~S36

Những điều cần chú ý:

Trong thời gian event chiến dịch, giới hạn lượt tiêu hao trong chiến dịch là 3.

Bảng xếp hạng tích điểm Tàng bảo đồ

Quy tắc event:Trong thời gian event, trong chiến dịch mỗi khi nhận được 1 tàng bảo đồ sẽ nhận được 1 tích điểm, bất luận là chiến dịch nào, bất luận là tên danh xưng nào, chỉ cần nhận được 1 tàng bảo đồ thì tích điểm sẽ +1

Phần thưởng event: Phần thưởng chia thành Phần thưởng hàng ngày、Phần thưởng tích lũy và phần thưởng xếp hạng.

1) Phần thưởng hàng ngày:

 

2) Phần thưởng tích lũy:

3Phần thưởng bảng xếp hạng:

4) Phần thưởng bảng xếp hạng liên server:

 

 

III. Nạp tiền tích lũy:

Thời gian sự kiện: Sau bảo trì ngày 09/11~ 09:00 ngày 18/09

Phạm vi sự kiện: S1~S36

Nội dung sự kiện: Trong thời gian sự kiện, người chơi tích lũy nạp đến số lượng nhất định là có thể nhận được 1 phần quà tương ứng, phần thưởng như sau:

 

 

IV. Sự kiện mua nhanh:

Thời gian sự kiện: Sau bảo trì ngày 09/11~ 09:00 ngày 18/09

Phạm vi sự kiện:S1~S36

Click vào giao diện 

(Ảnh minh họa)

 

Quy tắc event :

Tất cả người chơi trong cùng 1 server có thể tiến hành mua vật phẩm trong giao diện mua nhanh.

Vật phẩm trong giao diễn Mua Nhanh sẽ giới hạn số lần mua. Thời gian làm mới giao diện là 2h (vật phẩm sẽ reset lại số lần giới hạn mua và thay đổi vật phẩm)

Mua nhanh sẽ được chia làm 2 khu vực :

Khu giảm giá : Bán các vật phẩm có giới hạn số lần mua  , mỗi vật phẩm có thể mua thông qua 2 phương pháp là mua nhanh và mua dự trữ , mua nhanh chỉ được phép mua 1 lần , mua dự trữ có thể mua nhiều lần tương ứng với giới hạn mỗi vật phẩm, thời gian mua sẽ đóng băng 5 giây .

Mỗi lần mua vật phẩm dự trữ trong thời gian 2h sẽ ngẫu nhiên xuất hiện 1 vật phẩm ngẫu nhiên được tiếp tục giảm giá đồng thời sẽ được thêm lượt để mua ở khu đặc biệt

Khu đặc biệt : Mỗi lần mua dự trữ sẽ nhận được 1 lần mua ở Khu đặc biệt. Khi mua vật phẩm ở khu đặc biệt , có thể nhận được thêm phần thưởng ngẫu nhiên.

Lưu ý:

- Thời gian mua từ 8h - 22h mỗi ngày

 

V. Sự kiện giảm giá:

1. Thu thuế tăng cường x1.5,giới hạn thu thuế 90 xu

2. Giảm 50% giá mở ô kho

3. Giảm 50% giá mở ô trận linh

4. Giảm 20% giá làm mới kỹ năng và bồi dưỡng linh thú

 

 LƯU Ý:

+ Phần thưởng đạt được người chơi phải nhận trước khi kết thúc sự kiện, sau khi sự kiện kết thúc sẽ không nhận được phần thưởng. Mọi trường hợp không nhận thưởng trước khi kết thúc sự kiện NPH sẽ không chịu trách nhiệm và sẽ không hỗ trợ.

+ Người chơi không nên nạp tiền, quay sát thời gian kết thúc sự kiện hoặc sát thời gian bảo trì – NPH cũng không chịu trách nhiệm nếu có sự cố phát sinh (ví dụ: người chơi quay thành công nhưng không được tính vào danh sách...)