Trang chủ \ Sự Kiện

Chuỗi sự kiện tuần 1 tháng 7/2019

01/07/2019 21:00 (3 tháng trước)

I. CHIẾN DỊCH ĐẶC BIỆT, BẢNG XẾP HẠNG TÍCH ĐIỂM TÀNG BẢO ĐỒ

Thời gian event: Sau bảo trì ngày 02 tháng 07 ~ 09:00 ngày 09 tháng 07

Phạm vi event: S1~S47

Miêu tả event:

Chiến dịch đặc biệt lần này quân đội có tỉ lệ 100% xuất hiện trong các bản đồ chiến dịch, người chơi tiến hành chiến dịch như bình thường sẽ có thể vào chiến trường xâm lược đặc biệt, sau khi đánh bại quan đội chiến dịch đặc biệt và mở ra tàng bảo đồ, người chơi sẽ nhận được phần thưởng của chiến dịch.

Lưu ý: Trong thời gian hoạt động chiến dịch, số lượt tối đa tiêu hao cho chiến dịch là 3 lần.

BẢNG XẾP HẠNG TÍCH ĐIỂM TÀNG BẢO ĐỒ

Quy tắc event: Khi hoạt động diễn ra, trong chiến dịch mỗi lần nhận 1 tàng bảo đồ sẽ nhận 1 tích điểm, không hạn chế là chiến dịch gì, danh hiệu nào, chỉ cần nhận 1 tàng bảo đồ sẽ được cộng 1 tích điểm.

Phần thưởng event: Phần thưởng bao gồm Phần thưởng hàng ngày, phần thưởng tích lũy và thưởng xếp hạng.

1) Phần thưởng hàng ngày

2) Phần thưởng tích lũy

 

 

3) Phần thưởng xếp hạng server:

4) Phần thưởng xếp hạng liên server:

 

 

II. BẢNG XẾP HẠNG BINGO

Thời gian event: Sau bảo trì ngày 02 tháng 07 ~ 09:00 ngày 09 tháng 07

Phạm vi event: S1~S47

Quy tắc event: Trong thời gian sự kiện, cứ tiêu hao 1 mặt cười sẽ nhận được 1 tích điểm. Sau khi sự kiện kết thúc, 15 người đứng đầu bảng xếp hạng tích điểm có thể nhận được quà xếp hạng phong phú.

1Phần thưởng hàng ngày

2Phần thưởng tích lũy

 

3) Phần thưởng xếp hạng server:

 

4) Phần thưởng xếp hạng liên server:

 

III. NẠP TIỀN TÍCH LŨY

Thời gian event: Sau bảo trì ngày 02 tháng 07 ~ 09:00 ngày 09 tháng 07

Phạm vi event: S1~S47

Nội dung event: Trong thời gian sự kiện, người chơi tích lũy nạp đến số lượng nhất định sẽ nhận được 1 phần quà tương ứng, phần thưởng như sau:

 

 

III. CỬA HÀNG ĐỔI ĐIỂM VÕ ĐÀI

Thời gian event: Sau bảo trì ngày 02 tháng 07 ~ 09:00 ngày 09 tháng 07

Phạm vi event: S1~S47

Giải thích event: Trong thời gian diễn ra event, tiến hành khiêu chiến trong hệ thống võ đài, sau khi khiêu chiến thành công có thể nhận được tích điểm;

Quy tắc chi tiết:

1. Nguồn tích điểm:

a. Khiêu chiến thắng lợi nhận được 2 tích điểm

b. Khiêu chiến hòa nhận được 1 tích điểm

c. Khiêu chiến thất bại nhận được 1 tích điểm

2. Sau khi nhận được tích điểm, có thể đổi các vật phẩm sau trong “Cửa hàng đổi điểm võ đài”:

 

3. Đổi điểm không hạn chế số lượng, chỉ cần đủ điểm là có thể đổi vô hạn.

 

V. SỰ KIỆN GIẢM GIÁ

1.Giảm 20% giá mua lượt võ đài

2.Giảm 20% giá mua lượt

3.Giảm 20% giá làm mệnh tinh

4.Giảm 20% giá mua mặt cười

5.Giảm 50% giá mở ô đồ

6.Giảm 50% giá mở ô linh thú

7.Giảm 30% giá mua rượu chiêu thần tướng

 

LƯU Ý:

+ Phần thưởng đạt được người chơi phải nhận trước khi kết thúc sự kiện, sau khi sự kiện kết thúc sẽ không nhận được phần thưởng. Mọi trường hợp không nhận thưởng trước khi kết thúc sự kiện NPH sẽ không chịu trách nhiệm và sẽ không hỗ trợ.

+ Người chơi không nên nạp tiền, quay sát thời gian kết thúc sự kiện hoặc sát thời gian bảo trì – NPH cũng không chịu trách nhiệm nếu có sự cố phát sinh (ví dụ: người chơi quay thành công nhưng không được tính vào danh sách...)