Chuỗi sự kiện tuần 2 tháng 5/2019

06/05/2019 21:00 (2 tháng trước)

I. BẢNG XẾP HẠNG LƯỢT

Thời gian event: Sau bảo trì ngày 07 tháng 05 ~ 09:00 ngày 14 tháng 05

Phạm vi event: S1~S45

Miêu tả event: Trong thời gian diễn ra event, tiêu hao lượt sẽ nhận được đạo cụ thưởng.

Quy tắc event: Mỗi ngày số lượt tiêu hao đạt mốc nhất định sẽ nhận được phần thưởng tương ứng. Đồng thời, mỗi lần tiêu hao 1 lượt sẽ nhận được 1 tích điểm, tích điểm được tính vào bảng xếp hạng, sau khi event kết thúc sẽ phát thưởng căn cứ theo xếp hạng.

Phần thưởng event:

1Phần thưởng hàng ngày

2Phần thưởng tích lũy

 

3) Phần thưởng xếp hạng server

 

 

 

4) Phần thưởng xếp hạng liên server

 

 

II. BẢNG XẾP HẠNG DỆT

 

Thời gian event: Sau bảo trì ngày 07 tháng 05 ~ 09:00 ngày 14 tháng 05

Phạm vi event: S1~S45

Mô tả event:

Trong thời gian diễn ra event, số lần dệt mỗi ngày và số lần tích lũy của người chơi đạt đến số lượng nhất định sẽ nhận được phần thưởng.
Ngoài ra, với mỗi lần dệt (tính cả lần thành công hay thất bại) đều nhận được 1 tích điểm. Khi event kết thúc, top 10 người đứng đầu có thể nhận được phần thưởng phong phú.

Phần thưởng event:

1Số lần dệt mỗi ngày

2Phần thưởng tích lũy

3) Phần thưởng xếp hạng server

4) Phần thưởng xếp hạng liên server

 

 

 

 

 

III. CỬA HÀNG ĐỔI ĐIỂM VÕ ĐÀI

Thời gian event: Sau bảo trì ngày 07 tháng 05 ~ 09:00 ngày 14 tháng 05

Phạm vi event: S1~S45

Giới thiệu event: Trong thời gian diễn ra event, tiến hành khiêu chiến trong hệ thống võ đài, sau khi khiêu chiến thành công có thể nhận được tích điểm;

Chi tiết quy tắc:

1. Nguồn tích điểm:

a. Khiêu chiến thắng lợi nhận được 2 tích điểm

b. Khiêu chiến hòa nhận được 1 tích điểm

c. Khiêu chiến thất bại nhận được 1 tích điểm

2. Sau khi nhận được tích điểm, có thể đổi các vật phẩm sau trong “Cửa hàng đổi điểm võ đài”:

 

3. Đổi điểm không hạn chế số lượng, chỉ cần đủ điểm là có thể đổi vô hạn.

 

 

 

IV. NGÂN HÀNG XU

Thời gian event: Sau bảo trì ngày 07 tháng 05 ~ 09:00 ngày 14 tháng 05

Phạm vi event: S1~S45

Nội Dung:Trong thời gian diễn ra event,người chơi có thể lựa chọn tiết kiệm 1 lượng xu, về sau đăng nhập sẽ được nhận ngay lượng xu phản hồi.

Chú ý:

1. Thời gian đầu tư hạn chế từ sau bảo trì ngày 07 tháng 05 ~ 09:00 ngày 14 tháng 05

, 8 ngày sau chỉ lĩnh quà chứ không đầu tư tiếp được nữa. 

2. Xu để tiết kiệm phải là xu nạp vào từ thời điểm bắt đầu sự kiện

3. Khi đã tiết kiệm vào rồi thì không thể thay đổi lại lượng tiết kiệm được nữa.

 

 

V. ĐÀO HOA CỐC

Thời gian event: Sau bảo trì ngày 07 tháng 05 ~ 09:00 ngày 14 tháng 05

Phạm vi event: S1~S45

Nội dung event: Mở 2 bản đồ event, người chơi thông qua việc chinh phục NPC trong bản đồ có thể nhận được phần thưởng hậu hĩnh, sau khi event kết thúc bản đồ sẽ đóng lại.

Chi tiết quy tắc:

  1. Người chơi lv121 trở lên sẽ vào bản đồ 1, từ level 120 trở xuống người chơi vào bản đồ 2
  2. Bản đồ mỗi lần tiến vào được quyết định dựa theo cấp bậc trước đó của người chơi.

 

 

VI. SỰ KIỆN GIẢM GIÁ

1.Giảm 20% giá mua lượt dệt

2.Giảm 50% giá mua lượt võ đài

3.Giảm 50% giá mua ô chứa đồ

4.Giảm 50% giá mua ô trận linh

5.Giảm 50% giá điểm tướng đài

6.Giảm 20% giá mua lượt

7.Tăng tỉ lệ rơi đồ: Phổ thông x2, Cường công x3, x4, x5

 

 

LƯU Ý:

+ Phần thưởng đạt được người chơi phải nhận trước khi kết thúc sự kiện, sau khi sự kiện kết thúc sẽ không nhận được phần thưởng. Mọi trường hợp không nhận thưởng trước khi kết thúc sự kiện NPH sẽ không chịu trách nhiệm và sẽ không hỗ trợ.

+ Người chơi không nên nạp tiền, quay sát thời gian kết thúc sự kiện hoặc sát thời gian bảo trì – NPH cũng không chịu trách nhiệm nếu có sự cố phát sinh (ví dụ: người chơi quay thành công nhưng không được tính vào danh sách...)