Chuỗi sự kiện tuần 1 tháng 5/2019

29/04/2019 09:47 (2 tháng trước)

I. CHIẾN DỊCH ĐẶC BIỆT, BẢNG XẾP HẠNG TÍCH ĐIỂM TÀNG BẢO ĐỒ

Thời gian bảo trì: Sau bảo trì ngày 29 tháng 04 ~ 09:00 ngày 07 tháng 05

Phạm vi hoạt động: S1~S44

Miêu tả hoạt động:

Chiến dịch đặc biệt lần này quân đội có tỉ lệ 100% xuất hiện trong các bản đồ chiến dịch, người chơi tiến hành chiến dịch như bình thường sẽ có thể vào chiến trường xâm lược đặc biệt, sau khi đánh bại quan đội chiến dịch đặc biệt và mở ra tàng bảo đồ, người chơi sẽ nhận được phần thưởng của chiến dịch.

Lưu ý:

Trong thời gian hoạt động chiến dịch, số lượt tối đa tiêu hao cho chiến dịch là 3 lần.

BẢNG XẾP HẠNG TÍCH ĐIỂM TÀNG BẢO ĐỒ

Quy tắc hoạt động: Khi hoạt động diễn ra, trong chiến dịch mỗi lần nhận 1 tàng bảo đồ sẽ nhận 1 tích điểm, không hạn chế là chiến dịch gì, danh hiệu nào, chỉ cần nhận 1 tàng bảo đồ sẽ được cộng 1 tích điểm.

Phần thưởng hoạt động: Phần thưởng bao gồm Phần thưởng hàng ngày, phần thưởng tích lũy và thưởng xếp hạng.

1) Phần thưởng hàng ngày

2) Phần thưởng tích điểm

 

3Phần thưởng xếp hạng server

4) Phần thưởng xếp hạng liên server

 

 

 

II. BẢNG XẾP HẠNG VÒNG QUAY

Thời gian bảo trì: Sau bảo trì ngày 29 tháng 04 ~ 09:00 ngày 07 tháng 05

Phạm vi hoạt động: S1~S44

Quy tắc hoạt động: Thời gian event,rút thưởng vòng quay mỗi ngày đạt đến số lần tương ứng là nhận được phần thưởng tương ứng, rút thưởng vòng quay 1 lần nhận 1 tích điểm, và sẽ tiến hành xếp hạng, sau khi event kết thúc sẽ xếp hạng theo tích điểm, tương ứng với thứ tự.

Phần thưởng hoạt động:

1) Mỗi ngày tiến hành rút thưởng đạt đến số lượng nhất định có thể nhận được phần thưởng dưới đây:

2) Tích lũy số lần đạt đến số lượng chỉ định có thể nhận được phần thưởng dưới đây:

3Phần thưởng xếp hạng server

                  

4) Phần thưởng xếp hạng liên server

 

 

 

III. NẠP TIỀN HOÀN TRẢ

Thời gian bảo trì: Sau bảo trì ngày 29 tháng 04 ~ 09:00 ngày 07 tháng 05

Phạm vi hoạt động: S1~S44

Nội dung sự kiện: Trong thời gian sự kiện, sau khi nạp tiền sẽ nhận thêm lượng xu tương ứng.

 

 

IV. MUA NHANH

Thời gian bảo trì: Sau bảo trì ngày 29 tháng 04 ~ 09:00 ngày 07 tháng 05

Phạm vi hoạt động: S1~S44

Click vào giao diện 

(ảnh minh họa)

Quy tắc event:

Tất cả người chơi trong cùng 1 server có thể tiến hành mua vật phẩm trong giao diện mua nhanh.

Vật phẩm trong giao diễn Mua Nhanh sẽ giới hạn số lần mua. Thời gian làm mới giao diện là 2h (vật phẩm sẽ reset lại số lần giới hạn mua và thay đổi vật phẩm)

Mua nhanh sẽ được chia làm 2 khu vực :

Khu giảm giá : Bán các vật phẩm có giới hạn số lần mua  , mỗi vật phẩm có thể mua thông qua 2 phương pháp là mua nhanh và mua dự trữ , mua nhanh chỉ được phép mua 1 lần , mua dự trữ có thể mua nhiều lần tương ứng với giới hạn mỗi vật phẩm, thời gian mua sẽ đóng băng 5 giây .

Mỗi lần mua vật phẩm dự trữ trong thời gian 2h sẽ ngẫu nhiên xuất hiện 1 vật phẩm ngẫu nhiên được tiếp tục giảm giá đồng thời sẽ được thêm lượt để mua ở khu đặc biệt

Khu đặc biệt : Mỗi lần mua dự trữ sẽ nhận được 1 lần mua ở Khu đặc biệt. Khi mua vật phẩm ở khu đặc biệt , có thể nhận được thêm phần thưởng ngẫu nhiên.

Lưu ý:

- Thời gian mua 24/24

- Cập nhật và điều chỉnh phần thưởng

 

V. SỰ KIỆN GIẢM GIÁ

1. Giảm 20% giá mệnh tinh

2. Giảm 20% giá làm mới kỹ năng và bồi dưỡng linh thú

3. Nhân 4 tích lũy bồn bạc

4. Giảm 20% giá mua lượt quay

5. Giới hạn chiến dịch 3 lượt

 

LƯU Ý:

+ Phần thưởng đạt được người chơi phải nhận trước khi kết thúc sự kiện, sau khi sự kiện kết thúc sẽ không nhận được phần thưởng. Mọi trường hợp không nhận thưởng trước khi kết thúc sự kiện NPH sẽ không chịu trách nhiệm và sẽ không hỗ trợ.

+ Người chơi không nên nạp tiền, quay sát thời gian kết thúc sự kiện hoặc sát thời gian bảo trì – NPH cũng không chịu trách nhiệm nếu có sự cố phát sinh (ví dụ: người chơi quay thành công nhưng không được tính vào danh sách...)