Chuỗi sự kiện tuần 1 tháng 4/2019

01/04/2019 21:01 (2 tháng trước)

I. BXH VÒNG QUAY

 

Thời gian sự kiện: Sau bảo trì ngày 02/04 ~ 09:00 ngày 09/04

 

Phạm vi sự kiện: S1~S43

Quy tắc event: Thời gian event,rút thưởng vòng quay mỗi ngày đạt đến số lần tương ứng là nhận được phần thưởng tương ứng, rút thưởng vòng quay 1 lần nhận 1 tích điểm, và sẽ tiến hành xếp hạng, sau khi event kết thúc sẽ xếp hạng theo tích điểm, tương ứng với thứ tự.

Phần thưởng event:

Mỗi ngày tiến hành rút thưởng đạt đến số lượng nhất định có thể nhận được phần thưởng dưới đây:

Tích lũy số lần đạt đến số lượng chỉ định có thể nhận được phần thưởng tương ứng:

3 Phần thưởng xếp hạng server:

 

 

4) Phần thưởng xếp hạng liên server:

 

II. BẢNG XẾP HẠNG VÕ ĐÀI

 

Thời gian sự kiện: Sau bảo trì ngày 02/04 ~ 09:00 ngày 09/04

Phạm vi sự kiện: S1~S43

Phần thưởng liên thắng:

Quy tắc tích điểm:

 

1. Mỗi lần chủ động khiêu chiến sẽ nhận được tích điểm: Khiêu chiến thắng lợi được 2 điểm, thua được 1 điểm

 

2. Tích điểm liên thắng:Khi số lần liên thắng của người chơi là bội số của 5, có thể nhận được thêm tích điểm. 5 l iên thắng là 5 điểm, 10 liên thắng là 10 điểm, 15 liên thắng là 15 điểm, 20 liên thắng 20 điểm… Nhận được tích điểm liên thắng sẽ  hiện ra cửa sổ nhắc nhở.

3. Khi người chơi chủ động khiêu chiến thất bại, số lần liên thắng sẽ tính lại, tích điểm liên thắng cũng sẽ tính lại.

 

3) Phần thưởng xếp hạng server:

 

4) Phần thưởng xếp hạng liên server:

 

 

 

III. CỬA HÀNG ĐỔI ĐIỂM VÕ ĐÀI

 

Thời gian sự kiện: Sau bảo trì ngày 02/04 ~ 09:00 ngày 09/04

 

Phạm vi sự kiện: S1~S43

Giới thiệu event: Trong thời gian sự kiện, tiến hành khiêu chiến trong hệ thống võ đài,  sau khi khiêu chiến thành công có thể nhận được tích điểm;

Chi tiết quy tắc:

1. Nguồn tích điểm:

a. Khiêu chiến thắng lợi nhận được 2 Tích điểm

b. Khiêu chiến hòa nhận được 1 Tích điểm

c. Khiêu chiến thất bại nhận được 1Tích điểm

2. Sau khi nhận được tích điểm, có thể đổi các vật phẩm sau trong “Cửa hàng đổi điểm võ đài”:

 

3. Không hạn chế đổi, chỉ cần đủ điểm là đổi được vô hạn

 

 

IV. NGÂN HÀNG XU

Thời gian sự kiện: Sau bảo trì ngày 02/04 ~ 09:00 ngày 09/04

Phạm vi sự kiện: S1~S43

Nội Dung:Trong thời gian diễn ra event,người chơi có thể lựa chọn tiết kiệm 1 lượng xu, về sau đăng nhập sẽ được nhận ngay lượng xu phản hồi.

 

Chú ý:
1. Thời gian đầu tư hạn chế từ sau bảo trì ngày 02/04 ~ 09:00 ngày 09/04, 8 ngày sau chỉ lĩnh quà chứ không đầu tư tiếp được nữa. 
2. Xu để tiết kiệm phải là xu nạp vào từ thời điểm bắt đầu sự kiện
3. Khi đã tiết kiệm vào rồi thì không thể thay đổi lại lượng tiết kiệm được nữa.

 

 

V. SỰ KIỆN GIẢM GIÁ

1. Giảm 20% giá mua lượt vòng quay

2. x3 tích lũy bồn bạc

3. Giảm 20% giá làm mới kỹ năng và bồi dưỡng linh thú

4. Giảm 50% giá mua lượt võ đài

5. Giảm 20% nâng cấp tế đàn

 

LƯU Ý:

+ Phần thưởng đạt được người chơi phải nhận trước khi kết thúc sự kiện, sau khi sự kiện kết thúc sẽ không nhận được phần thưởng. Mọi trường hợp không nhận thưởng trước khi kết thúc sự kiện NPH sẽ không chịu trách nhiệm và sẽ không hỗ trợ.

+ Người chơi không nên nạp tiền, quay sát thời gian kết thúc sự kiện hoặc sát thời gian bảo trì – NPH cũng không chịu trách nhiệm nếu có sự cố phát sinh (ví dụ: người chơi quay thành công nhưng không được tính vào danh sách...)