Chuỗi sự kiện tuần 1 tháng 3/2019

04/03/2019 21:00 (2 tháng trước)

I. BẢNG XẾP HẠNG VÒNG QUAY

Thời gian sự kiện: Sau bảo trì ngày 05 tháng 03 ~ 09:00 ngày 12 tháng 03

Phạm vi sự kiện: S1~S42

1. Quy tắc event: Thời gian event, rút thưởng vòng quay mỗi ngày đạt đến số lần tương ứng là nhận được phần thưởng tương ứng, rút thưởng vòng quay 1 lần nhận 1 tích điểm, và sẽ tiến hành xếp hạng, sau khi event kết thúc sẽ xếp hạng theo tích điểm, tương ứng với thứ tự.

2. Phần thưởng event

Mỗi ngày tiến hành rút thưởng đạt đến số lượng nhất định có thể nhận được phần thưởng dưới đây:

 

Tích lũy số lần đạt đến số lượng chỉ định có thể nhận được phần thưởng tương ứng:

3. Phần thưởng xếp hạng

 

 

4) Phần thưởng xếp hạng liên server

 

II. BẢNG XẾP HẠNG THU THUẾ

Thời gian sự kiện: Sau bảo trì ngày 05 tháng 03 ~ 09:00 ngày 12 tháng 03

Phạm vi sự kiện: S1~S42

Quy tắc sự kiệnThời gian event, thu thuế và Thu thuế tăng cường mỗi ngày đạt đến số lần tương ứng là nhận được phần thưởng. Đồng thời, thu thuế và thu thuế tăng cường 1 lần nhận được 1 điểm, và tiến hành xếp hạng tương ứng, sau khi event kết thúc sẽ xếp hạng theo số điểm, phát phần thưởng theo thứ hạng.

Phần thưởng sự kiện:

1) Mỗi ngày tiến hành thu thuế hoặc thu thuế tăng cường đến số lượng nhất định, có thể nhận được phần thưởng sau:

2) Tính tổng số lần thu thuế và thu thuế tăng cường, số lần tích lũy đạt đến số lượng nhất định, có thể nhận được phần thưởng sau:

3Phần thưởng bảng xếp hạng

4) Phần thưởng xếp hạng liên server

 

 

 

III. NẠP TIỀN HOÀN TRẢ

Thời gian sự kiện: Sau bảo trì ngày 05 tháng 03 ~ 09:00 ngày 12 tháng 03

Phạm vi sự kiện: S1~S42

Nội dung sự kiện: Trong thời gian sự kiện, sau khi nạp tiền sẽ nhận thêm lượng xu tương ứng.

 

 

IV. CỬA HÀNG ĐỔI ĐIỂM VÕ ĐÀI

Thời gian sự kiện: Sau bảo trì ngày 05 tháng 03 ~ 09:00 ngày 12 tháng 03

Phạm vi sự kiện: S1~S42

Giới thiệu event: Trong thời gian sự kiện, tiến hành khiêu chiến trong hệ thống võ đài, sau khi khiêu chiến thành công có thể nhận được tích điểm;

Chi tiết quy tắc:

1. Nguồn tích điểm:

a. Khiêu chiến thắng lợi nhận được 2 Tích điểm

b. Khiêu chiến hòa nhận được 1 Tích điểm

c. Khiêu chiến thất bại nhận được 1 Tích điểm

2. Sau khi nhận được tích điểm, có thể đổi các vật phẩm sau trong “Cửa hàng đổi điểm võ đài”:

3. Không hạn chế đổi, chỉ cần đủ điểm là đổi được vô hạn

 

V. GIẢM GIÁ

1. Giảm 20% giá lượt vòng quay

2. x3 tích lũy bạc trong vòng quay

3. Giảm 20% giá làm mới kỹ năng và bồi dưỡng linh thú

4. Thu thuế tăng cường x1.5,giới hạn thu thuế tăng cường 90 xu

5. Giảm 50% giá mua lượt võ đài

 

LƯU Ý:

+ Phần thưởng đạt được người chơi phải nhận trước khi kết thúc sự kiện, sau khi sự kiện kết thúc sẽ không nhận được phần thưởng. Mọi trường hợp không nhận thưởng trước khi kết thúc sự kiện NPH sẽ không chịu trách nhiệm và sẽ không hỗ trợ.

+ Người chơi không nên nạp tiền, quay sát thời gian kết thúc sự kiện hoặc sát thời gian bảo trì – NPH cũng không chịu trách nhiệm nếu có sự cố phát sinh (ví dụ: người chơi quay thành công nhưng không được tính vào danh sách...)