Trang chủ \ Sự Kiện

Chuỗi sự kiện tuần 1 tháng 12/2018

03/12/2018 10:24 (10 tháng trước)

I. BẢNG XẾP HẠNG KHOAN

Thời gian event: Sau bảo trì ngày 03/12 ~ 09:00 ngày 10/12

Phạm vi event: S1~S39

Quy tắc event: Mỗi ngày khoan hoặc số lần khoan tích lũy đạt đến số lượng nhất định, là có thể nhận được phần thưởng phong phú. Mỗi lần khoan có thể nhận được 1 tích điểm, sau khi event kết thúc, 15 người đứng đầu có tích điểm cao nhất sẽ nhận được phần thưởng.

1)Phần thưởng mỗi ngày

2)Phần thưởng tích lũy

3)Phần thưởng xếp hạng server

4) Phần thưởng xếp hạng liên server

 

II. BẢNG XẾP HẠNG LƯỢT

Thời gian event: Sau bảo trì ngày 03/12 ~ 09:00 ngày 10/12

Phạm vi event: S1~S39

Quy tắc event:Mỗi ngày tiêu hao lượt, trong thời gian event tích lũy tiêu hao lượt đạt đến số lượng nhất định sẽ nhận được phần thưởng. Tiêu hao mỗi lượt sẽ nhận được 1 tích điểm, sau khi event kết thúc, 10 người chơi đứng đầu bảng có thể nhận được phần thưởng phong phú. Lượt miễn phí cũng tính vào.

Phần thưởng event:

1)Phần thưởng hàng ngày

2)Phần thưởng tích lũy

3) Phần thưởng xếp hạng server

4) Phần thưởng xếp hạng liên server

 

 

III. SỰ KIỆN TIÊU XU

Thời gian event: Sau bảo trì ngày 03/12 ~ 09:00 ngày 10/12

Phạm vi event: S1~S39

Giới thiệu event:

1. Event tiến hành theo các nhiệm vụ, có 18 nhiệm vụ, trong game tiêu xu đạt đến số lượng của mỗi nhiệm vụ nhất định có thể nhận được phần thưởng, phần thưởng chỉ được nhận 1 lần, lượng xu tiêu hao của mỗi nhiệm vụ không tích lũy. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ thứ 1 thì nhiệm vụ thứ 2 sẽ tính lại số lượng.

2. Hoàn thành nhiệm vụ 1, sau khi nhận phần thưởng nhiệm vụ 1 sẽ xuất hiện Nhiệm vụ 2.

Nhiệm vụ event:

 

 

IV. ĐÀO HOA CỐC

Thời gian event: Sau bảo trì ngày 03/12 ~ 09:00 ngày 10/12

Phạm vi event: S1~S39

Nội dung event:

Mở 2 bản đồ event, người chơi thông qua việc chinh phục NPC trong bản đồ có thể nhận được phần thưởng hậu hĩnh, sau khi event kết thúc bản đồ sẽ đóng lại.

Quy tắc chi tiết:         

  1. Từ level 120 trở lên, người chơi sẽ vào bản đồ 1, level 120 trở xuống người chơi vào bản đồ 2
  2. Mỗi lần tiến vào bản đồ sẽ dựa vào cấp bậc trước đó của người chơi để quyết định

 

V. SỰ KIỆN GIẢM GIÁ

1. Giảm 30% giá khoan

2. Giảm 20% giá lượt, đóng hạn chế VIP

3. Giảm 20% giá đặc công

4. Giảm 50% giá mở ô kho

5. Giảm 50% giá mở ô Trận linh

 

LƯU Ý:

+ Phần thưởng đạt được người chơi phải nhận trước khi kết thúc sự kiện, sau khi sự kiện kết thúc sẽ không nhận được phần thưởng. Mọi trường hợp không nhận thưởng trước khi kết thúc sự kiện NPH sẽ không chịu trách nhiệm và sẽ không hỗ trợ.

+ Người chơi không nên nạp tiền, quay sát thời gian kết thúc sự kiện hoặc sát thời gian bảo trì – NPH cũng không chịu trách nhiệm nếu có sự cố phát sinh (ví dụ: người chơi quay thành công nhưng không được tính vào danh sách...)