BIGUPDATE - Phiên bản mới Thần Long xuất thế

07/08/2018 02:49 (10 tháng trước)

I. Mở giới hạn cấp độ

Mở giới hạn cấp độ lên cấp 190

Điều kiện : Đánh bại NPC  “ Đậu Bật “ map “ Bách Tế “ người chơi có thể nâng lên cấp độ 190.

Ngoài ra hệ thống map mới sẽ được update trong thời gian sớm nhất có thể

 

II. Mở thêm hệ thống thần bảo hộ

Mở thêm 3 cấp thần bảo hộ mới :

-Li Vẫn

-Ứng Long

-Tổ Long

 

 

III. Mở thần long mạch

Huyết mạch thứ 5 : “ Thần Long Mạch “ được mở .

Điều kiện : Hỏa Diễm Phượng Hoàng 10 sao ,  Thánh Hổ Mạch lv 25.

 

IV. Hệ thống trân bảo các

 Mở rộng thêm tầng 3 và tầng 4 của hệ thống trân bảo các

 

V. Tính năng kế thừa trang bị

 Điều kiện áp dụng : từ trang bị hồng trở lên , kế thừa tiêu dung luyện tinh thiết hoặc xu .

 Kế thừa có thể chuyển toàn bộ thuộc tính bao gồm : cường hóa , thôi luyện , dấu ấn , tinh luyện và khai quang .

Hệ thống kế thừa trang bị có thể chuyển thuộc tính của trang bị cũ sang trang bị mới.

Kế thừa được chia thành: trang bị cũ và trang bị mới, sau khi kế thừa thuộc tính, trang bị cũ sẽ biến mất

Kế thừa có thể nhận được giá trị cao nhất của 5 thuộc tính trang bị cũ và mới: cấp cường hóa, cường hóa, tinh luyện, dấu ấn, khai quang.

Trang bị được kế thừa không được có bảo thạch, lỗ bảo thạch không kế thừa sang trang bị mới

Kế thừa cần tiêu hao dung luyện tinh thiết, số lượng tiêu hao sẽ dựa theo thuộc tính kế thừa. Cách tạo ra dung luyện tinh thiết: phân giải vật phẩm