Sự kiện Quần Hùng Tranh Bá tuần 4 tháng 6/2019

Sự kiện Quần Hùng Tranh Bá tuần 4 tháng 6/2019

25/06/2019 14:30 (2 ngày trước)

 NỔ BỒN NHẬN THÊM CỬU CHÂU - BẢO THẠCH 11 - 10.000 XU  Nội dung: Người chơi quay nổ bồn bạc sẽ nhận...

Chuỗi sự kiện tuần 4 tháng 6/2019

Chuỗi sự kiện tuần 4 tháng 6/2019

24/06/2019 21:00 (2 ngày trước)

I. BẢNG XẾP HẠNG LƯỢT Thời gian event: Sau bảo trì ngày 25/06 ~ 09:00 ngày 02/07 Phạm vi event: S1...

Chuỗi sự kiện tuần 3 tháng 6/2019

Chuỗi sự kiện tuần 3 tháng 6/2019

17/06/2019 21:00 (1 tuần trước)

I. XẾP HẠNG ĐỈNH PHONG Thời gian event: Sau bảo trì ngày 18 tháng 06 ~ 09:00 ngày 25 tháng 06 Phạm...

Chuỗi sự kiện tuần 2 tháng 6/2019

Chuỗi sự kiện tuần 2 tháng 6/2019

10/06/2019 21:00 (2 tuần trước)

   I. BẢNG XẾP HẠNG HÀO PHÓNG ĐẠI DANH Thời gian event: Sau bảo trì ngày 11 tháng 06 ~ 09:00 ngày...

Chinh chiến tứ phương S47 Bàng Thống

Chinh chiến tứ phương S47 Bàng Thống

05/06/2019 10:20 (3 tuần trước)

CHINH CHIẾN TỨ PHƯƠNG Máy chủ mới S47 Bàng Thống sẽ được chính thức khai mở 10h ngày 05/06 kèm với...

Sự kiện Quần Hùng Tranh Bá tuần 1 tháng 6/2019

Sự kiện Quần Hùng Tranh Bá tuần 1 tháng 6/2019

04/06/2019 11:55 (3 tuần trước)

Nội dung: Người chơi hoàn thành xong nhiệm vụ leo tháp tầng 7 sớm nhất mỗi server sẽ nhận được phần...

Chuỗi sự kiện tuần 1 tháng 6/2019

Chuỗi sự kiện tuần 1 tháng 6/2019

03/06/2019 21:00 (3 tuần trước)

I. BẢNG XẾP HẠNG DỆT Thời gian event: Sau bảo trì ngày 04 tháng 06 ~ 09:00 ngày 11 tháng 06 Phạm v...

Sự kiện Quần Hùng Tranh Bá tuần 5 tháng 5/2019

Sự kiện Quần Hùng Tranh Bá tuần 5 tháng 5/2019

28/05/2019 10:30 (4 tuần trước)

Nội dung : Người chơi quay nổ bồn bạc sẽ nhận được 1 trang bị Cửu Châu tự chọn bao gồm đồ công hoặc...

Chuỗi sự kiện tuần 5 tháng 5/2019

Chuỗi sự kiện tuần 5 tháng 5/2019

27/05/2019 21:00 (4 tuần trước)

I.Bảng xếp hạng lượt Thời gian event: Sau bảo trì ngày 28 tháng 05 ~ 09:00 ngày 04 tháng 06 Phạm v...

Thông báo bảo trì định kỳ ngày 28/05

Thông báo bảo trì định kỳ ngày 28/05

27/05/2019 20:30 (4 tuần trước)

Kính chào chư vị tướng quân! Để mang đến cho chư vị một webgame chân thực nhất, những kỹ năng, hì...

Chuỗi sự kiện tuần 4 tháng 5/2019

Chuỗi sự kiện tuần 4 tháng 5/2019

20/05/2019 20:59 (1 tháng trước)

I. ĐẤU ĐỈNH PHONG Thời gian event: Sau bảo trì ngày 21 tháng 05 ~ 09:00 ngày 28 tháng 05 Phạm vi e...

Chinh Chiến Tứ Phương S46 Gia Cát Lượng - 10h00 17/05

Chinh Chiến Tứ Phương S46 Gia Cát Lượng - 10h00 17/05

17/05/2019 09:30 (1 tháng trước)

CHINH CHIẾN TỨ PHƯƠNG Máy chủ mới S46 Gia Cát Lượng sẽ được chính thức khai mở 10h ngày 17/05 kèm v...