Giờ Đóng Băng Trong Chiến Đấu

10/12/2016 11:11 (2 năm trước)


Kính chào chư vị tướng quân

Sau một lượt chiến đấu hoặc tấn công người chơi khác, hoặc chiếm ruộng, mỏ.... chúng ta sẽ bị đóng băng, tạm hiểu rằng là thời gian đó chúng ta không thể tấn công người khác.

Có 2 loại đóng băng là đóng băng trắng và đóng băng đỏ.

Đóng băng đỏ là đóng băng mà người chơi không thể tiến hành tấn công, tiêu hao lượt trong khoảng thời gian đóng băng đỏ.

(Hình minh họa cho đóng băng đỏ)

 Đóng băng trắng là đóng băng mà người chơi có thể tiếp tục tiêu hao lượt trong quá trình đóng băng, có thể tấn công người chơi khác.

(Hình minh họa cho đóng băng trắng)

Nếu đóng băng trắng kéo dài trên 30 phút, sẽ thành đóng băng đỏ, và người chơi trong thời gian này(hơn 30 phút) không thể tiến hành chinh chiến.

Vào những thời điểm làm mới quân đoán trước 5 phút và sau 30 phút, bất kì lượt tấn công nào cũng sẽ bị đóng băng đỏ, dù mới chỉ tấn công một lần. Ví dụ giờ làm mới quân đoàn là 19h tối, thì từ 18h55 tới 19h30 phút, dù các tướng quân có tấn công 1 lần đi chăng nữa, vẫn bị đóng băng đỏ và phải chờ hết đóng băng đỏ mới có thể chinh chiến tiếp.
Các khung giờ  quân đoàn : 8h30,12h30,19h30,21h,23h. 

Ngoài ra còn có thời gian cộng dồn đóng băng và sẽ được rs vào lúc 5h sáng mỗi ngày. Khi tham gia tấn công liên tiếp nhiều lần, thì thời gian đóng băng sẽ tăng lên. Ví dụ lượt đầu tiên chúng ta tấn công, bị đóng băng trắng 1 phút 30 s, sau tầm 10 lượt chúng ta sẽ bị đóng băng đỏ 30 phút. Sau 30 phút đó, tiếp tục tấn công, thời gian đóng băng trắng sẽ lớn hơn 1 phút 30s, cứ thế tăng dần sau mỗi lần đóng băng. Điều đó đồng nghĩa với việc số lần đánh liên tiếp của ta sẽ bị nhỏ dần.

Có nhiều bạn thắc mắc rằng  tại sao người chơi khác có thể  chinh chiến  được liên tục, còn mình thì đóng băng lâu. Tất cả là vì lí do này, người chơi khác mới đánh những lượt đầu tiên trong ngày, còn bạn thì đã đánh nhiều lần rồi.