Trang chủ \ Tính Năng

[Tính năng] Cấp Vip

26/10/2016 10:01 (2 năm trước)

Vip Member: Những thành viên vip có thể mua được nhiều đội xây dựng hơn, Nhiều vị trí huấn luyện hơn. Giúp Tướng Quân có thể mua được ấn quý hiếm, mua được nhiều lượt hơn (không giới hạn số lần mua lượt 1 ngày ở vip8). Giúp Tướng Quân có thể tăng cường thu thuế (không giới hạn số lần tăng cường thu thuế 1 ngày ở vip9). Tăng cường sức mạnh cho quân đội của Tướng Quân ở trong bang hội chiến, cứ điểm chiến, v..v... Và giúp tướng của Tướng Quân có nhiều lựa chọn chế độ luyện tập, cải tiến .

Description: C:\Users\tung\Documents\TQ- content\vip\Screenshot_71.jpg

Nếu Tướng Quân không cùng lúc nâng cấp Vip trong 1 mùa, vào thời gian kế tiếp để nâng lên cấp vip tiếp theo bạn sẽ phải tốn thêm 1 lượng xu nữa

Giả sử Tướng Quân tiêu tốn 1 số xu để nâng cấp vip vào một mùa. Nếu Tướng Quân nâng lên cấp vip tiếp theo trong cùng mùa đó, lúc đó chỉ tốn thêm xx xu (xx là số xu cơ bản để nâng cấp). Còn nếu hết mùa đó, Tướng Quân vẫn chưa nạp đủ số xu thì cứ mỗi mùa  để nâng lên cấp vip kế tiếp ngoài số xu cơ bản bạn còn phải tốn thêm một lượng xu nữa ( số xu cần thêm mỗi mùa).

Ví dụ : vào mùa xuân năm 197 , bạn nạp 3000 xu để lên vip 3. Nếu bạn nạp thêm 3000 xu cũng trong mùa xuân năm 197 bạn sẽ lên vip 4. Còn nếu bạn đã là vip 3 vào mùa xuân năm 197 và không nạp thêm xu vào mùa xuân năm 197, sang mùa hạ năm 197 để lên vip 4 bạn sẽ phải tiêu tốn 3000xu + 60 xu. Sang mùa thu năm 197, để lên vip 4 bạn sẽ phải tiêu tốn thêm 3000xu + 60 xu + 60 xu ... Tổng số xu phải nạp của bạn sẽ nhỏ hơn 15000 xu( cấp vip 5)

Description: C:\Users\tung\Pictures\TQ vip\vip\vip\vip 1.jpg

Description: C:\Users\tung\Pictures\TQ vip\vip\vip\vip 2.jpg

Description: C:\Users\tung\Pictures\TQ vip\vip\vip\vip 3.jpg

Description: C:\Users\tung\Pictures\TQ vip\vip\vip\vip 4.jpg

Description: C:\Users\tung\Pictures\TQ vip\vip\vip\vip 5.jpg

Description: C:\Users\tung\Pictures\TQ vip\vip\vip\vip 6.jpg

Description: C:\Users\tung\Pictures\TQ vip\vip\vip\vip 7.jpg

Description: C:\Users\tung\Pictures\TQ vip\vip\vip\vip 8.jpg

Description: C:\Users\tung\Pictures\TQ vip\vip\vip\vip 9.jpg

Description: C:\Users\tung\Pictures\TQ vip\vip\vip\vip 10.jpg

Tam Quốc Truyền Kỳ