Hoàn tất bảo trì định kỳ ngày 16/07

Hoàn tất bảo trì định kỳ ngày 16/07

16/07/2019 15:42 (23 giờ trước)

Kính chào Các tướng quân tại Tam Quốc Truyền Kỳ Hiện tại, toàn bộ các máy chủ của Tam Quốc Truyền...

Sự kiện Quần Hùng Tranh Bá tuần 3 tháng 7/2019

Sự kiện Quần Hùng Tranh Bá tuần 3 tháng 7/2019

16/07/2019 15:37 (23 giờ trước)

 NỔ BỒN NHẬN THÊM CỬU CHÂU - BẢO THẠCH 11 - 10.000 XU  Nội dung: Người chơi quay nổ bồn bạc sẽ nhận...

[Tính Năng] Xưởng Dệt

[Tính Năng] Xưởng Dệt

27/10/2016 03:53 (2 năm trước)

Xin chào chư vị Tướng Quân , hôm nay tại hạ sẽ hướng dẫn chư vị Tướng Quân một cách kiếm bạc mỗi ng...