Hoàn tất bảo trì định ky ngày 21/05

Hoàn tất bảo trì định ky ngày 21/05

21/05/2019 11:30 (1 ngày trước)

Kính chào Các tướng quân tại Tam Quốc Truyền Kỳ Hiện tại, toàn bộ các máy chủ của Tam Quốc Truyền...

Chuỗi sự kiện tuần 4 tháng 5/2019

Chuỗi sự kiện tuần 4 tháng 5/2019

20/05/2019 21:00 (1 ngày trước)

I. ĐẤU ĐỈNH PHONG Thời gian event: Sau bảo trì ngày 21 tháng 05 ~ 09:00 ngày 28 tháng 05 Phạm vi e...

[Tính Năng] Xưởng Dệt

[Tính Năng] Xưởng Dệt

27/10/2016 03:53 (2 năm trước)

Xin chào chư vị Tướng Quân , hôm nay tại hạ sẽ hướng dẫn chư vị Tướng Quân một cách kiếm bạc mỗi ng...